Știri, Muntenia-Sud, România|marți, octombrie 20, 2020
Sunteți Aici Home » ANUNŢURI » 31 IULIE: Negociere directă pentru închiriere spaţiu comercial în Piaţa Complex Modern Titu

31 IULIE: Negociere directă pentru închiriere spaţiu comercial în Piaţa Complex Modern Titu 

piata titu

Consiliul Local al oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal 4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 68/2015, procedura de negociere directa pentru închirierea Spaţiului Comercial Nr. 19, în suprafaţă de 18.84 mp, situat în Piaţa Complex Modern din oraşul Titu, aparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării activităţilor de comerţ, prestări servicii.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte negocierea directa este de 8,2 euro/mp/luna. Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu jumătate din durata iniţială. Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.

Ofertele vor fi depuse până la data de 31 iulie 2015, ora 09:00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu. Negocierea directa va avea loc în data de 31 iulie 2015, ora 10:00, la sediul Primăriei oraşului Titu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245.651.095, fax 0245.651.097, e-mail: primariatitu@yahoo.com.

Adaugă un Comentariu

*