Știri, Muntenia-Sud, România|miercuri, octombrie 16, 2019
Sunteți Aici Home » ANUNŢURI » ADMITERE: 2.880 de locuri disponibile la şcolile de agenţi şi subofiţeri MAI

ADMITERE: 2.880 de locuri disponibile la şcolile de agenţi şi subofiţeri MAI 

Sursa foto: captură Antena 1

Ministerul Afacerilor Interne organizează, în premieră, o sesiune de admitere, în ianuarie 2018, la școlile de agenți și subofițeri, urmând să fie scoase la concurs 2.880 de locuri, din care 300 sunt alocate Şcolii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești şi câte 350 pentru Şcolile Militare de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani şi „Petru Rareş” Fălticeni.

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere ianuarie 2018 se depun până la data de 05.12.2017, iar concursurile de admitere sunt organizate în perioada 13 – 21 ianuarie 2018, conform graficelor mediatizate de către unităţile de învăţământ. Recrutarea candidaților se va realiza, în funcție de domiciliu, respectiv reședința acestora, prin intermediul structurilor de resurse umane existente la nivelul structurilor MAI din judeţe.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii specifice:
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română, scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
– să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
– să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
– să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
– să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
– să fi obţinut, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9:00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Adaugă un Comentariu

*