Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, iunie 24, 2018
Sunteți Aici Home » AGRICULTURĂ » AFIR: A fost prelungită sesiunea de primire a proiectelor privind grupurile de producători

AFIR: A fost prelungită sesiunea de primire a proiectelor privind grupurile de producători 

livada-mere

Sesiunea de depunere a proiectelor de investiții prin intermediul submăsurilor 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” și 9.1a „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) a fost prelungită până la data de 30 decembrie 2016, ora 16:00. Pragul minim de depunere al unui proiect pentru cele două submăsuri este de 10 puncte. Principiile de selecție sunt detaliate în Ghidul Solicitantului, disponibil pe pagina oficială de internet a Agenției, www.afir.info.

Scopul finanțărilor acordate prin aceste submăsuri îl constituie încurajarea înfiinţării şi susținerea funcţionării administrative a grupurilor de producători din sectorul agricol sau în cel pomicol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare. De asemenea, se urmărește îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, prin creșterea valorii adăugate a produselor agricole.

Beneficiarii eligibili pentru acest tip de finanțare acordată prin PNDR 2020 sunt grupurile de producători din sectorul agricol și pomicol recunoscute oficial de MADR (înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014), conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare), care au ca scop principal valorificarea în comun a produselor agricole, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect și care se încadrează ca IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cf. L 346/ 2004) – încadrarea în categoria IMM se va demonstra doar la depunerea Cererii de Finanțare.

Sprijinul financiar se acordă în baza unui Plan de Afaceri (PA) prezentat de către solicitant, care trebuie să detalieze activitățile planificate ale grupului privind:
– adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
– introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
– stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;
– alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.

Adaugă un Comentariu

*