Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, decembrie 8, 2019
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » ALARMANT: Alţi 27 de aleşi locali au fost găsiţi în incompatibilitate şi conflict de interese

ALARMANT: Alţi 27 de aleşi locali au fost găsiţi în incompatibilitate şi conflict de interese 

Foto: realitatea.net

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de naturã administrativã, precum și indicii privind posibila sãvârșire a infracțiunii de conflict de interese în cazul a 27 de aleşi locali – 11 primari, nouã viceprimari, șapte consilieri. De asemenea, au fost găsiţi în afara legii şi trei foşti aleşi.

Potrivit legii, persoana fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului.

1. ARCAN EMILIA – vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 octombrie 2012 – 19 decembrie 2013, întrucât a deținut, simultan funcția de Vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, și funcția de administrator al S.C. Europandra SRL.

2. PÃUNA MIRCEA – primar al Comunei Mușãtești, Jud. Argeș, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 septembrie 2012 – 26 iunie 2014, întrucât a deținut, simultan, funcția de primar și funcia de administrator, membru în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale “Mușãtești” Comuna Mușãtești.

3. PURCARU GHEORGHE – primar al comunei Morãrești, Jud. Argeș, CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitãrii mandatului de primar, a aprobat și semnat, în calitate de primar, precum și în calitate de asociat în cadrul S.C. Petrotrans Morãrești S.R.L., documentația privind achiziția directã de combustibil, în valoare de 1.488 Lei, de cãtre Primãria Comunei Morãrești de la furnizorul S.C. Petrotrans Morãrești S.R.L.

4. POPA-NICA VASILE – viceprimar al comunei Rucãr, Jud. Argeș, INCOMPATIBILITATE
Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 19 iunie 2012, întrucât deține, simultan, funcția de viceprimar și calitatea de persoanã fizicã autorizatã (în vederea realizãrii și verificãrii lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei din categoria B).

5. BÂRZAN DÃNUȚ VASILE – primar al comunei Lupșa, Jud. Alba, CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL
În calitate de primar, a emis la data de 7 februarie 2013 dispoziția privind încadrarea soției sale, pe perioadã determinatã, pe postul de referent la Compartimentul Urbanism: cadastru, publicitate imobiliarã și fond funciar din cadrul Primãriei comunei Lupșa. Mai mult, anterior emiterii dispoziției din data de 7 februarie 2013, BÂRZAN DÃNUȚ VASILE a semnat, în calitate de primar, mai multe documente ce au stat la baza concursului de ocupare a postului temporar vacant. Soția persoanei evaluate a obținut, începând cu data de 11 februarie 2013, venituri salariale în cuantum de 24.031 Lei. Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Câmpeni, Județul Alba, în vederea verificãrii indiciilor privind posibila sãvârșire a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.

6. PISTRU POPA SIMONA GEANINA – consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad, Jud. Arad, INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, S.C. AUTO TEHNIC SRL (societate comercialã în cadrul cãreia aceasta deþine calitatea de asociat unic) a încheiat contracte de prestãri servicii și furnizare de produse, în valoare totalã de 59.859,32 Lei (la care se adaugã TVA de 14.990 Euro) cu S.C. Compania de Transport Public S.A. ARAD și S.C. Centrala Electricã de Termoficare Hidrocarburi S.A. (societãți comerciale care funcționeazã sub autoritatea C.L. al Municipiului Arad).

7. GHEORGHE IONEL – primar al Orașului Însurãței, Jud. Brãila, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie – 03 octombrie 2012, întrucât a deținut, simultan funcția de primar, și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Grupului Școlar Industrial Însurãței (în present, Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” Însurãței).

8. MUȘAT GHEORGHE CLAUDIU – consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Budila, Jud. Brașov, INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, C&L BUILDING S.R.L. (societate comercialã în cadrul cãreia persoana evaluatã a deținut calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic) a încheiat contracte comerciale de furnizare produse cu Primãria Comunei Budila, în valoare totalã de 43.802,68 Lei (achiziții directe de bunuri efectuate de primãrie, în baza a cinci facturi).

9. OLA MATE IȘTVAN – viceprimar al Primãriei Bațani, Jud. Covasna, INCOMPATIBILITATE
Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 25 iunie 2012, întrucât deține, simultan funcția de viceprimar, și funcția de administrator al S.C. CUKI & CO SRL.

10. CIMPONERIU VIOREL ION – viceprimar al comunei Berliște, Jud. Caraș Severin, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 august 2012 – 27 noiembrie 2014, întrucât a deținut, simultan funcția de viceprimar, și calitatea de reprezentant al Comunei Berliște în Adunarea Generalã a Acționarilor S.C. ECOLOGICA ORAVIȚA.

11. VASILESCU IOAN – viceprimar al comunei Nicolae Bãlcescu, Jud. Cãlãrași, INCOMPATIBILITATE
Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 26 iunie 2012, întrucât deține, simultan cu funcția de viceprimar, și calitatea de titular întreprindere individualã în cadrul VASILESCU ST. IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ.

12. BARBU GHEORGHIȚÃ – consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oltenița, Jud. Cãlãraș, CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotãrârii Consiliului local din data de 30 august 2012 (privind aprobarea asocierii C.L. al Municipiului Oltenița cu Asociația Fonduri Europene – Consultanțã Curcani și cesiunea cãtre Asociație a 20 de pãrți sociale la S.C. Termourban S.R.L.), respectiv la adoptarea hotãrârii din data de 27 septembrie 2012 (privind aprobarea asocierii C.L. al Municipiului Oltenița cu Asociația Fonduri Europene – Consultanțã Curcani și majorarea capitalului social al S.C. Termourban S.R.L. Oltenița cu 20 de pãrți sociale în valoare de 10 lei fiecare și achitarea acestora de cãtre Asociația Fonduri Europene – Consultanțã Curcani), în condițiile în care, la data adoptãrii acestor hotãrâri, persoana evaluatã deținea calitatea de membru fondator al Asociației Fonduri Europene – Consultanțã Curcani. Persoana evaluatã a avut, astfel, posibilitatea sã anticipeze beneficiul rezultat în urma acestei asocieri, respectiv creșterea participației Asociației în cadrul S.C. Termourban S.R.L., dat fiind faptul cã societatea comercialã TERMOURBAN S.R.L. a fost înființatã de cãtre Consiliul Local al Municipiului Oltenița (50.050 pãrți sociale) împreunã cu Asociația Fonduri Europene – Consultanțã Curcani (20 pãrți sociale), conform Hotãrârii Consiliului Local din data de 03 octombrie 2012.

13. PISTRIŢU COSTEL – primar al Municipiului Bãileşti, Jud. Dolj, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 august 2012 – 28 martie 2013, întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administraþie al Liceului „Mihai Viteazu” Bãileşti.

14. DINCÃ DUMITRU – primar al comunei Drãgotești, Jud. Dolj, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 septembrie 2012 – 20 septembrie 2013, întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Drãgotești.

15. POPESCU IULIAN – viceprimar al comunei Apele Vii, Jud. Dolj, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 septembrie 2012 – 09 septembrie 2014, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale din Comuna Apele Vii.

16. MINEA MARIUS-LEONARD – viceprimar al Comunei Piscu Vechi, Jud. Dolj, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie 2012 – 11 iulie 2013, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și funcția de administrator al S.C. EDRAS IMPEX SRL.

17. GAVRILESCU GHEORGHE – consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Crevedia, Jud. Dâmbovița, CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea hotãrârii Consiliului Local Crevedia din data de 3 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014. În Anexa nr. 1 a acestei hotãrâri, la capitolul bugetar „Cultura, recreere și religie”, subcapitolul „Sume destinate finanțãrii programelor sportive”, era prevãzutã suma de 25.000 Lei, din care s-au efectuat plãți în sumã totalã de 24.999,90 Lei cãtre Asociația „Club Sportiv Voința 2010” Crevedia (persoanã juridicã de drept privat în cadrul cãreia persoana evaluatã deține încã de la înființare calitãțile de membru fondator și membru al Consiliului Director).

18. NACU MARICEL – fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tecuci, Jud. Galați (23 iunie 2012 – 5 iulie 2014), CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a participat la ședințele Consiliului Local al Municipiului Tecuci organizate la datele de 30 aprilie și 14 mai 2013, votând pentru adoptarea a douã hotãrâri ale Consiliului Local (privind stabilirea condițiilor de utilizare a pãșunii aparținând comunei Tecuci în anul 2013 și privind aprobarea închirierii pãșunii aparținând comunei Tecuci în anul 2013). Ulterior adoptãrii celor douã hotãrâri, la data de 10 iunie 2013, NACU MARICEL (în calitate de chiriaș) a încheiat cu Primãria Municipiul Tecuci un contract având ca obiect închirierea suprafeței de 14 ha. pãșune aparținând comunei Tecuci pânã la data de 31 decembrie 2013 și un act adițional la contractul de închiriere, prin care s-a prelungit termenul de închiriere a pãșunii pânã la data de 31 decembrie 2014 și s-a diminuat suprafața închiriatã la 6 ha. pãșune. Mai mult decât atât, NACU MARICEL a semnat, în calitate de Secretar al Comisiei nr. 5 Administrația Publicã Localã, Juridic, Apãrarea Ordinii publice, Respectarea Drepturilor și Libertãților Cetãțenilor din cadrul C.L. al Municipiului Tecuci, raportul de avizare privind stabilirea condițiilor de utilizare a pãșunii aparținând Comunei Tecuci în anul 2013 și Raportul de avizare al Comisiei nr. 5 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru folosirea pãșunii.

19. ALEXA TOMA – fost Viceprimar al Comunei Comarna, Jud. Iași, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2013 – 27 noiembrie 2013, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul ALEXA TOMA PERSOANÃ FIZICÃ AUTORIZATÃ.

20. VASCUL DANIEL-VASILE – consilier local în cadrul Consiliului Local Baia Sprie, Jud. Maramureș, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iulie 2014 – 03 octombrie 2014, întrucât a deținut simultan funcția de consilier local și funcția de administrator al S.C. SPRIA TECHNOLOGY PARK SRL.

21. PRECUP MARIA – primar al Municipiului Reghin, Jud. Mureș, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie 2012 – 10 decembrie 2014, întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitatea de cenzor al S.C. DACIA SA.

22. ILIUȚÃ VASILE – primar al comunei Borlești, Jud. Neamț, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 6 septembrie 2012 – 10 ianuarie 2014, întrucât a deținut, simultan, funcția de primar și calitatea de reprezentant al Primãriei Comunei Borlești în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni.

23. COSTEA VASILE – viceprimar al comunei Coteana, Jud. Olt, INCOMPATIBILITATE
Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 17 ianuarie 2013, întrucât deține simultan funcția de viceprimar și funcția de reprezentant al Consiliului local al Comunei Coteana în cadrul S.C. AQUAVERA COTEANA S.R.L. (persoanã juridicã având ca asociat unic Consiliul Local Coteana).

24. MOVILEANU MIRELA FLORICA – consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Provița de Sus, Jud. Prahova, CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a participat la ședința Consiliului Local al Comunei Provița de Sus din data de 26 februarie 2014, votând pentru adoptarea hotãrârii privind inițierea închirierii suprafețelor de pajiști disponibile din domeniul privat al Comunei Provița de Sus pentru anul 2014, deși avea un interes personal în problema supusã dezbaterilor. La data de 11 aprilie 2014, ulterior adoptãrii acestei hotãrâri, Primãria Comunei Provița de Sus a încheiat cu fiica persoanei evaluate un contract prin care i-a închiriat suprafața de 5,5 ha pajiște din domeniul privat al comunei, contract în baza cãruia fiica persoanei evaluate a încasat de la Agenția de Plãți și Intervenție pentru Agriculturã Prahova, în anul 2014, subvenții agricole în sumã totalã de 7.518,13 Lei.

25. VASILE ARTIMON IONESI – primar al comunei Frãtãuþii Vechi, Jud. Suceava, CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL
În perioada exercitãrii mandatului de primar, a semnat ordinele de platã în baza cãrora Primãria Frãtãuþii Vechi a achiziþionat în mod direct produse în valoare de 35.414,56 Lei de la S.C. BUNÃ DIMINEATÃ IMPEX S.R.L. (societate comercialã în cadrul cãreia soþia persoanei evaluate deþine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator). Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Suceava, Județul Suceava, în vederea verificãrii indiciilor privind posibila sãvârșire a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.

26. SPOIALÃ DORIN – consilier local în cadrul Consiliului Local Bosanci, Jud. Suceava, CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a participat la ședința Consiliului Local Bosanci din data de 29 aprilie 2013, deliberând și votând pentru aprobarea hotãrârii privind concesionarea prin licitație publicã a pãșunii comunale ce se aflã în proprietatea privatã a Comunei Bosanci, cãtre organizațiile și asociațiile crescãtorilor de animale din comuna Bosanci. Prin aceeași hotãrâre, SPOIALÃ DORIN a fost desemnat membru în Comisia pentru organizarea și desfãșurarea licitației publice privind concesionarea suprafeței de 574,90 ha pãșune comunalã. În urma licitației organizate, Primãria Comunei Bosanci a încheiat, la data de 15 mai 2013, un contract de concesiune privind concesionarea suprafeței de 49,62 ha de pãșune aparținând domeniului privat al comunei, cu Asociația Crescãtorilor de Bovine Bosanci (asociație în cadrul cãreia SPOIALÃ DORIN deține calitatea de membru fondator și membru în cadrul Consiliului Director, începând cu data de 22 februarie 2013). Subvențiile încasate de cãtre Asociația Crescãtorilor de Bovine Bosanci, pentru suprafața de teren concesionatã, sunt în cuantum de 56.864,48 Lei.

27. CRASNAI IOAN – primar al Comunei Socond, Jud. Satu Mare, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 iunie 2012 – 14 octombrie 2014, întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoanã fizicã autorizatã în cadrul CRASNAI IOAN PERSOANÃ FIZICÃ AUTORIZATÃ

28. BIRCEA CRISTIAN – viceprimar al Municipiului Slatina, Jud. Olt, și fost Consilier local în cadrul C.L. Slatina (22 iunie 2012 – 07 martie 2013), INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2012 – 07 martie 2013, întrucât a deținut, simultan calitatea de consilier local și funcția de director în cadrul S.C. COMPANIA DE APÃ OLT S.A. (societate comercialã de interes local, înființatã de cãtre C.L. al Municipiului Slatina).

29. DRIMENȚ ALYNA VIORICA – fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Variaș, Jud. Timiș, INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitãrii mandatului de consilier local, întrucât, Primãria Comunei Variaș a încheiat, în perioada 2013 – 2014, trei contracte în valoare totalã de 42.980 Lei cu S.C. ATP FOREST COMPANY S.R.L. (societate comercialã în cadrul cãreia soțul persoanei evaluate deține funcția de administrator și calitatea de asociat).

30. ZANFIR VASILE – primar al comunei Deleni, Jud. Vaslui, CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL
La data de 12 Iulie 2012, a semnat, în calitate de primar, dispoziția prin care și-a prelungit suspendarea de drept a raportului de serviciu din calitatea de funcționar public de execuție în aparatul de specialitate al Primãriei Comunei Deleni (ca urmare a validãrii alegerii acestuia în funcția de Primar al Comunei Deleni) pe întreaga duratã a mandatului de 4 ani cât îndeplinește funcția de primar (iunie 2012 – iunie 2016), asigurându-și pentru sine un folos material, constând în menținerea postului de funcționar public pânã la revenirea acestuia în funcția publicã. Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Vaslui, Județul Vaslui, în vederea verificãrii indiciilor privind posibila sãvârșire a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.

Adaugă un Comentariu

*