Știri, Muntenia-Sud, România|joi, decembrie 3, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » ANGAJĂRI: Primăria Titu a scos la concurs mai multe posturi de funcţionari

ANGAJĂRI: Primăria Titu a scos la concurs mai multe posturi de funcţionari 

primaria-titu k

Primăria Oraşului Titu organizează în data de 25 martie 2014 concurs pentru ocuparea unor posturi de funcţionari publici. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.1 şi va consta în probă scrisă şi interviu, desfăşurându-se în 3 etape :

1. selecţia dosarelor ;

2. proba scrisă în data 25 martie 2014, ora 10:00;

3. interviul în data de 27 martie 2014, ora 13:00.

Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română ;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte conditiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functţei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
CONDIŢII GENERALE :

Candidaţii trebuie sa indeplineasca conditiile art.54 din Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CONDIŢII SPECIFICE:

CONSILIER I, SUPERIOR

1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

2. vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – minim 9 ani;

3. cunoştinte de operare pe calculator nivel mediu.

 

INSPECTOR DEBUTANT

1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

2. cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu.

 

INSPECTOR ASISTENT

1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice

2. vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – minim 1 an;

3. cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu.

 

INSPECTOR PRINCIPAL

1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

2. vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – minim 5 ani;

3. cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu.

INSPECTOR SUPERIOR

1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;

2. vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei – minim 9 ani;

3. cunoştinte de operare pe calculator nivel mediu.

BIBLIOGRAFIA O GĂSIŢI AICI

Adaugă un Comentariu

*