Știri, Muntenia-Sud, România|marți, ianuarie 21, 2020
Sunteți Aici Home » ANUNŢURI » ANUNŢ: Primăria Titu închiriază cabinete medicale în incinta Policlinicii din oraş

ANUNŢ: Primăria Titu închiriază cabinete medicale în incinta Policlinicii din oraş 

primaria-titu k

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal 4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 81/2015 şi 120/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii – cabinete medicale, situate în Policlinica Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu Nr. 15, aparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării de activităţi medicale şi activităţi medicale conexe:

Cabinet 6, parter, în suprafaţă totală de 15,90 mp,
Cabinet 7, parter, în suprafaţă totală de 9,21 mp;
Cabinet 2, etaj, în suprafaţă totală de 20,20 mp (2 încăperi); Cabinet 3, etaj, în suprafaţă totală de 20,20 mp (2 încăperi);
Cabinet 4 (4- 5), etaj, în suprafaţă totală de 24,95 mp (2 încăperi);
Cabinet 6, etaj, în suprafaţă totală de 14,70 mp, cu destinaţie Cabinet Psihologie.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 1,25 euro/mp/luna. Perioada de închiriere este de 5 ani.
Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I. Ofertele vor fi depuse până la data de 16 noiembrie 2015, ora 11:00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

Licitaţia, va avea loc în data de 16 noiembrie 2015, începând cu ora 13:00, la sediul Primăriei Oraşului Titu. Se va licita separat, pentru fiecare spaţiu. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com.

Adaugă un Comentariu

*