Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, iulie 5, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » ARGEŞ: Consilier local din Mioveni a votat să-şi aloce cinci milioane de euro!

ARGEŞ: Consilier local din Mioveni a votat să-şi aloce cinci milioane de euro! 

Foto: gazetademioveni.ro

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către OLTEANU DUMITRU, consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Mioveni, Județul Argeș (mandatele 2008 – 2012 și 2012 – 2016).

OLTEANU DUMITRU a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, având un interes de natură patrimonială, a participat la ședințele Consiliului Local al Orașului Mioveni, votând pentru adoptarea hotărârilor privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale consiliului în perioada 2009 – 2013.

În anexele acestor hotărâri au fost prevăzute sume din care s-au efectuat plăți către Clubul Sportiv Mioveni (club în cadrul căruia persoana evaluată deține calitățile de membru fondator și Președinte al Consiliului Director).

În vederea finanțării acțiunilor / activităților din cadrul Programului „Promovarea Sportului de Performanță” în anii 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013, Clubul Sportiv Mioveni a încheiat cu Consiliul Local al Orașului Mioveni cinci contracte de finanțare, în valoare totală de 23.942.500 Lei (aprox. 5.442.000 Euro).

Astfel, OLTEANU DUMITRU nu a respectat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, dispozițiile art. 75, lit. b) și f) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] orice persoană juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; […] o asociaţie din care fac parte”, precum și dispozițiile art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „[…] consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”.

OLTEANU DUMITRU deține calitatea de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Mioveni, Județul Argeș, începând cu data de 20 iunie 2008. De asemenea, persoana evaluată deține în cadrul Clubului Sportiv Mioveni calitățile de membru fondator, membru în Adunarea Generală a Asociaților (din 04 decembrie 2001), membru asociat și membru în Consiliul Director (de la data de 08 august 2006), membru în Biroul Executiv (din 14 iunie 2010) și funcția de Președinte al Consiliului Director (de la data de 06 iulie 2010).

OLTEANU DUMITRU a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Adaugă un Comentariu

*