Știri, Muntenia-Sud, România|vineri, septembrie 18, 2020
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » ARGEŞ: Membru al CA Apă-Canal Piteşti acuzat de evaziune fiscală

ARGEŞ: Membru al CA Apă-Canal Piteşti acuzat de evaziune fiscală 

Foto: proarges.ro

Avere nejustificată și evaziune fiscală – BĂJAN SERGIU, membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. APA CANAL 2000 S.A., Pitești

Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 245.956,19 lei (aprox. 58.156,59 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate împreună cu familia de către BĂJAN SERGIU, membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. APA CANAL 2000 S.A., Pitești.

În perioada 2009 – 2011, BĂJAN SERGIU a realizat venituri salariale în cuantum de 697.114,22 Lei, iar modificările patrimoniale intervenite în aceeași perioadă au fost în cuantum de 943.070,41 Lei, rezultând o diferență nejustificată de 245.956,19 Lei (aprox. 58.156,59 Euro).

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Pitești în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către BĂJAN SERGIU în perioada exercitării funcţiei publice.

De asemenea, întrucât la data de 9 decembrie 2009, BĂJAN SERGIU a încheiat o tranzacţie imobiliară la un preţ real mai mare decât cel declarat, cu scopul diminuării ilegale a bazei de impozitare şi, implicit, a sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, au rezultat și indicii privind săvârșirea de către acesta a infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută și pedepsită de art. 9, alin (1), lit. b) din Legea nr. 241/2005, conform căruia „Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: Omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”.

În fapt, în luna decembrie 2009, BĂJAN SERGIU a depus numerar, în valută, în două conturi distincte, deschise la bănci diferite, 30.000 Euro, respectiv 29.400 Euro, reprezentând o sumă totală mult mai mare decât prețul de vânzare stipulat în contract. BĂJAN SERGIU a încasat, la data de 9 decembrie 2009, suma de 26.597 Euro și a depus sume în numerar în conturi bancare, în aceeași zi, în valoare de 59.400 Euro, rezultând o diferență de 32.803 Euro între tranzacțiile efectuate, ceea ce constituie indicii cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Mai mult, în declarația de avere completată și depusă la data de 29 octombrie 2010, BĂJAN SERGIU a declarat la valoarea imobilului vândut suma de 60.000 Euro, față de suma de 26.597 Euro stipulată în contractul de vânzare – cumpărare.
Având în vedere aspectele menționate mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus și sesizarea Parchetului de pe Lângă Tribunalul Pitești pentru verificarea indiciilor cu privire la săvârşirea de către BĂJAN SERGIU a infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută și pedepsită de art. 9, alin (1), lit. b) din Legea nr. 241/2005.

BĂJAN SERGIU a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

Adaugă un Comentariu

*