Știri, Muntenia-Sud, România|miercuri, februarie 1, 2023
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » ATENŢIE! Mai sunt şapte zile pentru depunerea declaraţiilor anuale de avere şi interese!

ATENŢIE! Mai sunt şapte zile pentru depunerea declaraţiilor anuale de avere şi interese! 

agentia de integritate 1 k

Agenţia Naţională de Integritate atrage atenţia persoanelor pentru care legea instituie obligativitatea de a depune anual declaraţii de avere şi de interese (Legea 176/2010, art. 1, alin 1) că termenul-limită (15 iunie 2017) se apropie de final. Pentru a facilita acest proces, ANI recomandã utilizarea formularelor electronice ale declarațiilor de avere și de interese, ce sunt disponibile pe pagina de internet a Agenției, la secțiunea “Formulare” (https://goo.gl/I7Lcbw).

De asemenea, pentru completarea conformã a declarațiilor de avere și de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese (https://goo.gl/uOJ9n0), Ghidul privind incompatibilitãțile și conflictele de interese (https://goo.gl/YKrIQN), precum și secțiunea de întrebãri frecvente (https://goo.gl/ny7EH1).

Persoanele interesate se pot adresa Agenției, în vederea clarificãrii aspectelor referitoare la modalitatea de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, la numãrul de telefon 0372.06.98.69 (interior 155 sau 156) sau la adresa de e-mail ani@integritate.eu.

Atribuțiile persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese:

· Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria rãspundere, și cuprind drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcția, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevãzute în Anexa nr. 1 din Legea 176/2010;

· Declarațiile de avere se întocmesc dupã cum urmeazã:
– în cazul veniturilor se vor declara veniturile obținute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, (ex. salarii, dividende);
– în cazul celorlalte capitole din declarație, se va menționa situația la data declarãrii; (ex. situație active financiare, bunuri mobile deținute, datorii, etc.);

· Declarațiile de interese se fac în scris, pe propria rãspundere, și cuprind funcțiile și activitãțile prevãzute în Anexa nr. 2, din Legea 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitãților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

· Persoanele suspendate din exercițiul funcției sau al demnitãții publice pentru o perioadã ce acoperã integral un an fiscal vor actualiza declarațiile în termen de 30 de zile de la data încetãrii suspendãrii.

Obligațiile persoanelor din instituțiile publice, responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și de interese:

· Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese asigurã afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese pe pagina de Internet a instituției, dacã aceasta existã, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localitãții unde sunt situate, adresei instituției care administreazã activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnãturii;

· Persoanele desemnate vor transmite Agenției pânã la data de 1 august 2017, lista definitivã cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraþiile de avere și declarațiile de interese, însoțitã de punctele de vedere primate.

Sancțiuni prevãzute de Legea 176/2010:

· Nerespectarea termenului pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționeazã cu amendã de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare;

· Nerespectarea obligațiilor prevãzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnitãților publice, de cãtre persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționeazã cu amendã de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeași sancțiune se aplicã și conducãtorului entitãții respective, dacã acesta nu îndeplinește obligațiile prevãzute de Legea 176/2010.

Declarațiile se pãstreazã pe pagina de Internet a instituției și pe Portalul public al Agenției pe toatã durata exercitãrii funcției sau mandatului, timp de 3 ani dupã încetarea acestora și se arhiveazã potrivit legii.

Adaugă un Comentariu

*