Știri, Muntenia-Sud, România|marți, iulie 7, 2020
Sunteți Aici Home » SOCIAL » ATENŢIE! Natura nu se primeneşte folosind focul! Obligaţii şi amenzi

ATENŢIE! Natura nu se primeneşte folosind focul! Obligaţii şi amenzi 

incendii-vegetatie

Cetăţenii din mediul rural au uitat că înaintaşii noştri, primăvara, curăţau grădinile şi ogoarele, nu prin ardere, ci cu grebla, sapa şi hârleţul! Era un pic mai greu, dar oamenii nu se plângeau. Activitatea era ca un ritual de primenire a naturii şi a gospodăriei… În ultimii ani, obiceiul s-a pierdut, lucrurile au luat o turnură neaşteptată, cu accente violente. Din comoditate, lipsă de timp sau nepricepere, tot mai mulţi proprietari de terenuri dau foc la grădini şi mirişti, considerând că este mai simplu şi eficient aşa. Nu mai vorbim de răul pe care flăcările îl produc ecosistemelor, dar metoda constituie un real pericol pentru comunităţile locale.

Pompierii militari consumă timp, efort şi mulţi bani pentru a se deplasa şi stinge incendiile de vegetaţie. Multe dintre perimetrele aflate în flăcări se află în locuri greu accesibile pentru intervenţie şi folosirea tehnicii specifice. Spre exemplu, în week-end, în Argeş, au existat 25 de misiuni de acest gen, iar în judeţul Dâmboviţa, în ultimele 24 de ore, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină în 18 astfel de cazuri, pornind de la câmpie şi ajungând în zona de deal şi de munte. S-a acţionat în localităţile Conţeşti, Butimanu, Găeşti, Brezoaele, Cojasca, Mătăsaru, IL Caragiale, Costeştii din Vale, Crângurile, Aninoasa, Buciumeni, Iedera, Râul Alb, Şotânga, Răzvad, Târgovişte, Corbii mari, Văleni Dâmboviţa. Din fericire, incendiile provocate cu bună ştiinţă de gospodari nu au pus în pericol vieţi omeneşti şi nici bunuri materiale.

Reglementările legale

În scopul evitării producerii unor evenimente negative care constituie o ameninţare la siguranţa publică şi pentru conştientizarea populaţiei asupra pericolelor pe care le reprezintă utilizarea focului deschis nesupravegheat, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş readuce în atenția cetăţenilor reglementările legale:

– Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de către Administraţia Publică Locală.
– Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite (prin dispoziţia Primarului), cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii (de către executanţi în prezenta unui membru SVSU).
– Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri de protecţie corespunzătoare (mături de nuiele, găleţi cu apă, lopeţi, furci, cazmale).
– Lucrările menţionate se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc emis de către conducătorul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia se execută respectivele lucrări (Primarul / şeful SVSU).
– În toate cazurile sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii despre execuţia lucrărilor de ardere.
– Potrivit art. 44 pct. III. lit. a) din Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, constituie sancţiune şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora.

Adaugă un Comentariu

*