Știri, Muntenia-Sud, România|luni, iunie 27, 2022
Sunteți Aici Home » AGRICULTURĂ » ATENŢIE! Se primesc cererile pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

ATENŢIE! Se primesc cererile pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură 

Sursa foto: www.euractiv.ro

Fermierii români care doresc să obţină în 2018 motorină subvenţionată trebuie să depună, luna aceasta, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cererile de acord pentru finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei. In conformitate cu prevederile OMADR 263/2017, cererea de acord pentru finanțare pentru 2018 se poate depune și în cursul anului calendaristic pentru care se solicită ajutorul de stat prin rambursare. În cerere se menționează perioada/perioadele pentru care se solicită acordul pentru finanțare.

Cantitățile de motorină pentru care se emite acordul se determină pentru perioada următoare lunii în care se depune cererea de acord pentru finanțare. Cantitatea de motorină se calculează prin înmulțirea lunilor rămase până la finele anului, începând cu luna următoare lunii de depunere a acordului, cu consumul rezultat în urma raportului dintre consumul normat și numărul total de luni ale anului.

Beneficiari pot fi:
a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantațiilor viticole, alte evidențe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole;
b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul național al exploatațiilor și care dețin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole;
c) organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare și Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, așa cum sunt definite în Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) organismele/organizațiile de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.
Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul pentru finantare, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală.
Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea:
• să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier);
• să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz;
• să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
• să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
• suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
• să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
• să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Cererea de acord pentru finanţare prin rambursarea diferenței de acciză se depune însoţită de următoarele documente:
• copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;
• documente care atesta reprezentarea (statut, act constitutiv, certificat ORC, etc)
• adeverinţă în original de la Registrul agricol dupa modelul prevazut de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate după caz;
• adeverinţă în original de la Registrul agricol, eliberată în anul de cerere, cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
• adeverinţă în original eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz;
• situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau producția de ciuperci estimată (Anexa 2 la Ordinul nr.1727/2015);
• copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
• situația privind calculul efectivului rulat/mediu estimat anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar (Anexa 3 la Ordinul nr.1727/2015);
• dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
• copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;
• angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală.

Sursa: APIA Dâmboviţa

Adaugă un Comentariu

*