Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, august 15, 2020
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » ATENŢIE! Termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu expiră pe 30 septembrie!

ATENŢIE! Termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu expiră pe 30 septembrie! 

autorizare ISU

Sâmbătă, 30 septembrie 2017, expiră termenul prorogat pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. Prin urmare, începând cu 1 octombrie, beneficiarii sau proprietarii construcțiilor care au obligația obținerii acestui act administrativ sunt pasibili de sancţionare contravențională, pentru nedeținerea acestuia. Conform prevederilor legale, punerea în funcţiune, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinaţie, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale, cu amenzi cuprinse între 20.000 – 50.000 lei.

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt menționate în HG 571/2016 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180921).  Atenţie! Obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor construcțiilor. De asemenea, facem precizarea că documentația tehnică, în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de către proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte, atestați. Reamintim faptul că pentru obținerea acestui act administrativ, ISU nu percepe taxe!

În cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situații de urgență pot decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, sancțiune care nu este condiționată de existența autorizației de securitate la incendiu. Criteriile pentru aplicarea măsurii complementare de oprire a funcționarii ori utilizării sunt reglementate în HG 915/2015 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172642).

La nivel național, în primele opt luni ale anului 2017, au fost depuse 22.969 de solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizaţiilor de securitate la incendiu. În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, au fost emise 3.643 avize de securitate la incendiu și 2.086 autorizații de securitate la incendiu.

De asemenea, în perioada 01 ianuarie – 31 august, inspectorii de prevenire au derulat 27.717 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 9.520 amenzi în cuantum de 12,2 milioane lei.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistenţă tehnică de specialitate în 18.598 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.

Totodată, în această perioadă s-a elaborat o platformă on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul căreia, persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora.

Adaugă un Comentariu

*