Știri, Muntenia-Sud, România|miercuri, ianuarie 20, 2021
Sunteți Aici Home » SOCIAL » CAMPANIE: Exploatarea ucide suflete! Alege să cunoşti, alege să nu judeci, alege să previi!

CAMPANIE: Exploatarea ucide suflete! Alege să cunoşti, alege să nu judeci, alege să previi! 

Foto: www.glasul-hd.ro

În anul 2007, ca urmare a recomandării Parlamentului European, precum şi a propunerii înaintate de către Comisia Europeană, data de 18 octombrie a fost desemnată „Zi Europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”. Demersul a fost considerat un pas important întreprins de către Comisia Europeană în contextul asumării, pe termen lung, a angajamentului de a preveni şi combate traficul de fiinţe umane.

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane lansează pe 18 octombrie 2014 o campanie de informare asupra condiției victimei, a metodelor de recrutare și a repercusiunilor legale, astfel încât să se reducă cererea, din perspectiva celor trei forme de exploatare: sexuală, cerşetorie, muncă.

Campania „Exploatarea ucide suflete – Alege să CUNOȘTI, Alege să nu JUDECI, Alege să PREVII” îşi propune să utilizeze, în premieră, mijloace inovatoare de comunicare, prin folosirea noilor tehnologii, pentru a asigura o diseminare eficientă a mesajului atitrafic către un public larg și eterogen.

COMPONENTA ONLINE

Urmăreşte dezvoltarea atitudinii participative a utilizatorilor de social media prin lansarea unui concurs cu premii online, care presupune cunoașterea unor informații de bază cu privire la cele trei tipuri de exploatare și redactarea unui scurt eseu, în care concurenții trebuie să justifice de ce nu ar utiliza serviciile unei victime a traficului de persoane exploatate sexual, prin cerșetorie sau prin muncă. Cele mai creative eseuri vor fi premiate de ANITP.

In paralel cu desfășurarea concursului, ANITP va promova mesaje și advertoriale online cu privire la condiția victimei, tipurile de exploatare și repercusiunile legale. Campania online va fi promovată prin rețelele de socializare cu sprijinul Centrelor Regionale ale ANITP și al partenerilor instituționali și din societatea civilă.

COMPONENTA OUTDOOR

Materialele de informare, structurate pe trei categorii de exploatare (sexuală, cerșetorie, muncă), vor fi distribuite la nivel naţional, de către reprezentanții Centrelor Regionale, în locații adecvate potențialelor grupuri țintă vizate pentru reducerea cererii, pe categorii de exploatare. În acest sens, reprezentanţii A.N.I.T.P., vor derula o serie de activităţi preventive specifice, respectiv:
 întâlniri cu elevii şi studenţii organizate în cadrul unităţilor de învăţământ
 activităţi de diseminare în diferite spaţii publice a materialelor informative realizate
 postări ale materialelor de promovare în spaţii cu grad ridicat de vizibilitate: sedii ale consiliilor locale, primăriilor, societăţi comericiale, mijloace de transport public, gări, autogări, zone adiacente instituţiilor de cult, etc.
 activităţi de diseminare a materialelor informative în cadrul târgurilor de locuri de muncă
 diseminarea materialelor în cluburi, baruri, spaţii de cazare, etc.

Potrivit datelor statistice, la nivelul anului 2013 la nivel national, din totalul de 896 victime identificate, 577 au fost de sex feminin, 300 având sub 18 ani. Din acestea, 439 au fost exploatate sexual, 375 au fost exploatate prin muncă, iar 82 prin cerşetorie, pornografie şi obligare la comiterea de furturi.

Adaugă un Comentariu

*