Știri, Muntenia-Sud, România|vineri, mai 29, 2020
Sunteți Aici Home » SĂNĂTATE » CE PROCEDURĂ URMĂM PENTRU ÎNCETAREA OBLIGAȚIEI DE PLATĂ A CAS? Vezi aici cine poate scăpa de plata asigurărilor de sănătate!

CE PROCEDURĂ URMĂM PENTRU ÎNCETAREA OBLIGAȚIEI DE PLATĂ A CAS? Vezi aici cine poate scăpa de plata asigurărilor de sănătate! 

spitalul judetean 3

Prin ordinul ANAF nr. 1.714/2012 este reglementat Formularul 601 „Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”.

Conform art. 29621 din Codul fiscal, sunt obligate sa contribuie la sistemul asigurarilor sociale, urmatoarele persoane:

– intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
– membrii intreprinderii familiale;
– persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
– persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
– persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Aceste persoane au obligatia sa contribuie la sistemul public de pensii numai daca in aceeasi perioada nu sunt salariate, pensionate sau inscrise in alte sisteme sociale de pensii neintegrate sistemului public.

Ordinul analizat adopta procedura pe care o va urma o persoana cand se incadreaza la categoriile amintite anterior, dar nu mai are obligatia sa contribuie la asigurarile sociale.

– De exemplu: Desfasor o activitate in mod independent ca PFA si in acelasi timp desfasor
si activitate salariata in baza unui contract de munca. Pentru veniturile realizate ca PFA, nu se datoreaza contributie la asigurarile sociale.

Astfel, pentru contractele existente anterior datei de 01.07.2012, preluate de ANAF sau pentru persoanele ce au inceput activitatea dupa aceasta data, cand nu datoreaza contributia la pensii au posibilitatea sa solicite la ANAF incetarea obligatiei la plata contributiei sociale.

Solicitarea anularii obligatiei de plata se realizeaza de persoana interesata prin depunerea Formularului 601 „Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”.

Formularul se depune in 3 exemplare la organul fiscal ce are in administrare persoana fizica ce solicita anularea obligatiei de plata. Depunerea se poate realiza fie prin transmitere cu posta, fie la registratura.

Ordinul stabileste ca in luna in care a fost depusa solicitarea se pastreaza obligatia persoanei fizice la plata contributiei la pensii, iar pentru aprobarea solicitarii trebuie anexate documente justificative.

Ordinul enumera si documentele considerate justificative, in functie de calitatea solicitantului, dintre care amintim:

– copie de pe certificatul de radiere eliberat de oficiul registrului comertului, cand nu se continua activitatea independenta;
– copie de pe formularul (070) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”;
– copie de pe contractul individual de munca sau adeverinta eliberata de angajator, dupa caz;
– copie de pe ordinul de numire in functie – in cazul in care persoana este functionar public;
– copie de pe decizia de pensionare – in cazul unei persoane care are calitatea de pensionar.

Documentele se prezinta in copie si original. Copia se certifica de organul fiscal „conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. in situatia depunerii cererii prin posta, documentele se vor anexa in copie legalizata.

Pentru cererile care au fost admise se emite o noua decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formular 610), in care se stabileste contributia la nivel „0” pentru lunile urmatoare din anul fiscal in curs celei in care contribuabilul a indeplinit conditia de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale.

Sursa: contabilul.manager.ro

Adaugă un Comentariu

*