Știri, Muntenia-Sud, România|vineri, aprilie 20, 2018
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » COLABORARE: Comuna Gura Ocniţei învaţă din experienţa nemţilor din Nettersheim

COLABORARE: Comuna Gura Ocniţei învaţă din experienţa nemţilor din Nettersheim 

nettersheim-7

După 1990, era o modă ca localităţile din România, oraşe sau comune, să se înfrăţească cu unităţi administrativ-teritoriale similare din ţările europene. Totul se derula şi rămânea doar la nivel protocolar, diplome, discuţii, schimb de impresii, vizite, panouri la intrările din localităţi şi cam atât. Iată că această barieră pur birocratică a fost depăşită de edilii comunelor Gura Ocniţei-Dâmboviţa şi Nettersheim-Germania: Sorin Ioniţă şi Wilfried Pracht. Cei doi edili au trecut la fapte, convinşi fiind că rostul unei asemenea colaborări este tocmai acela de a căuta soluţii, idei, proiecte care să fie materializate rapid şi care să ducă la schimbări în viaţa oamenilor, dar şi pe harta dezvoltării socio-economice. Nemţii au venit la Gura Ocniţei, au văzut că nu este vorba despre o comunitate de lumea a treia, ci despre una bine închegată, cu oameni muncitori, gospodari, cu o administraţie decisă să adopte modelul european de comunicare, conduită şi dezvoltare pe toate planurile.

nettersheim-6

Povestea acestui parteneriat, înfrăţiri cum spun, cald, prieteneşte, românii, a încolţit în urmă cu aproape 11 ani. Atunci, reprezentanţii Asociaţiei Umanitare „Rumänien Sunshine”, coordonată de Winfried Dederichs, au venit la Gura Ocniei pentru a sprijini necondiţionat comunitatea în rezolvarea unor probleme sociale. Ajutoarele nemţilor, constând în alimente, îmbrăcăminte şi tehnică medicală, au ajuns la familiile nevoiaşe din Gura Ocniţei, la centrele de ocrotire socială şi la spitale din comună. Membrii Asociaţiei „Rumänien Sunshine”, cu toţii pompieri voluntari, deosebit de valoroşi în localitatea lor, au ţinut evident să se implice şi în ajutorarea Servicilului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) din Gura Ocniţei, considerând că o astfel de instituţie este absolut vitală pentru orice comunitate de oameni.

La sfârşitul lunii ianuarie 2016, Wilfried Pracht – primarul de la Eifel Nettersheim a venit la Gura Ocniţei însoţit de mai mulţi colaboratori. Edilul a recunoscut că despre comuna dâmboviţeană a aflat multe lucruri frumoase de la prietenul său Winfried Dederichs, care i-au stârnit curiozitatea şi l-au determinat să vină în România. Primarul Wilfried Pracht a fost plăcut surprins de cele văzute la Gura Ocniţei, de modul în care se derulează actul administrativ, de ospitalitatea şi tradiţiile româneşti. Pe 27 ianuarie 2016, într-un cadru oficial la sediul Primăriei Gura Ocniţei, a fost semnat documentul de colaborare între cele două comune, pe plan economic, educaţional, cultural, ecologic şi istoric. Wilfried Pracht a predat atunci Servicilui de Pompieri de la Gura Ocniţei o maşină de intervenţie în caz de incendii complet utilată.

nettersheim-1

Partea a doua a acestui start spre colaborare s-a consumat, luna aceasta, în Nettersheim. O delegaţie condusă de primarul Sorin Ioniţă a mers în Germania pentru a solidifica înfrăţirea, dar şi pentru a căuta puncte comune în ceea ce priveşte viitoarele parteneriate. Alături de edilul de la Gura Ocniţei, s-au aflat persoane din administraţie, şcoală, cultură, situaţii de urgenţă şi comunicare. Momentul oficial al semnării documentelor s-a consumat la Centrul pentru Tineret din Nettersheim. La eveniment au participat şi ziarişti de la mai multe publicaţii germane regionale. Primarul Wilfried Pracht şi-a exprimat încă o dată intenţia de a colabora cu autorităţile de la Gura Ocniţei, de a împărtăşi omologilor români din experienţa germană în ceea ce priveşte administraţia, educaţia, cultura şi ecologia. Localitatea Nettersheim este considerată capitala Germaniei în domeniul biodiversităţii.

„Am constatat că sunt multe domenii de activitate comune celor două localităţi. Este important să ne ocupăm de aceste aspecte. Trebuie să ne definim ţelurile comune şi să căutăm posibilităţile de sprijin”, a spus Wilfried Pracht.

nettersheim-8În Nettersheim, se pune preţ pe ocrotirea naturii, pe păstrarea nealterată a florei şi faunei. Educaţia copiilor şi a tinerilor pentru un mediu sănătos este prioritară în frumoasa comună germană.

„Prin aceşti copii pe care îi educăm în centrul nostru şi îi convingem să iubească natura, reuşim să îi apropiem şi pe părinţii şi pe bunicii lor, care vin şi ei la noi, în căutarea unor locuri curate. Aşa am dezvoltat turismul în regiunea noastră. Sunt mulţi oameni care trăiesc şi muncesc în marile oraşe şi care vin în Nettersheim pentru linişte şi odihnă”, a adăugat primarul Wilfried Pracht.

nettersheim-2Sorin Ioniţă, edilul de la Gura Ocniţei, emoţionat, a mulţumit gazdelor pentru primirea făcută, pentru deschiderea la colaborare şi pentru programul de vizite de tipul exemple de bună practică.

„Am văzut multe lucruri minunate, avem multe de învăţat, multe exemple pe care o să le promovăm şi la noi în comună. Experienţa dumneavoastră în educaţie, cultură, arheologie şi turism ne va ajuta şi să dezvoltăm şi noi proiecte interesante. Am venit în Nettersheim cu gânduri serioase. Vrem să învăţăm şi să aplicăm la noi din experienţa germană. Sunt convins că vom putea promova şi implementa proiecte care să aducă atât bunăstarea, cât şi stabilitatea comunelor noastre. Avem deja exemple interesante pe care le vom duce în România şi pe care le vom materializa imediat. Vă mulţumim pentru ospitalitate şi pentru întregul program conceput în mod practic, util, bogat în exemple pozitive”, a declarat Sorin Ioniţă.

nettersheim-3După semnarea documentelor de parteneriat între comunele Gura Ocniţei şi Nettersheim, a urmat un schimb de daruri simbolice între cei doi primari. Sorin Ioniţă a avut o surpriză pentru colaboratorii şi prietenii germani, oferindu-le câte un portret-schiţă, purtând semnătura unui artist plastic din Gura Ocniţei – profesor Cristi Stanciu. De asemenea, le-a mai oferit lucrări de grafică realizate de un angajat al Primăriei Gura Ocniţei – Decebal Albu, inspector protecţie civilă.

nettersheim-5Comuna Nettersheim este formată din 11 sate, are 7.500 de locuitori şi este situată în Nordrheim-Westfalen, cel mai vestic land federal german şi, totodată, cel mai populat, numărând 18 milioane de locuitori. Nordrheim-Wesfalen este, de asemenea, landul cu cea mai mare putere economică. Nordrheim-Wesfalen cuprinde cinci regiuni administrative, iar capitala este la Düsseldorf.

În zilele următoare, vom publica ample reportaje despre vizita de lucru a delegaţiei comunei Gura Ocniţei-Dâmboviţa în localitatea Nettersheim. Veţi afla ce au creat nemţii ca să atragă turiştii şi cât preţ pun pe istorie şi pe protejarea mediului înconjurător.

Adriana Răceanu, Ion Obăgilă

Mulţumim pentru traducere Alinei Daniela Ciobanu – de la Centrul de Meditaţii şi Cursuri Târgovişte

nettersheim-4

PARTNERSCHAFT: Die Gemeinde Gura Ocniţei lernt von der Erfahrung der deutschen Gemeinde Nettersheim

Nach 1990 gab es einen Trend, dass rumänischen Ortschaften, Städte oder Dörfer, mit anderen Verwaltungseinheiten aus den europäischen Ländern eine Partnerschaft schließen wollten. Alles wurde abgewickelt, es blieb aber meistens nur bei protokollarischem Vereinbarungen, Diplomen, Gesprächen, Eindrücken, Besuchen, Beschilderungen am Ortseingang und dabei blieb es. Diese bürokratische Barriere wurde von den Bürgermeistern der Gemeinden Gura Ocnitei – Dambovita und Eifelgemeinde Nettersheim Kreis Euskirchen, Deutschland geändert: Sorin Ionita und Wilfried Pracht, gingen einen Schritt weiter. Die beiden Bürgermeister wollen das ändern und Tatsachen folgen lassen sie sind überzeugt, dass der Sinn einer solchen Partnerschaft genau darin besteht, Lösungen, Ideen, Projekte, die Verbesserungen ins Leben der Bevölkerung bringen könnten und die schnell in Angriff genommen werden sollten, zumindest hat man sich das vorgenommen. Die deutsche Delegation ist nach Gura Ocnitei gekommen, sie haben bemerkt, es sei nicht die Rede über eine aus der dritten Welt Gemeinde, sondern über eine gut zusammenhängende, mit fleißigen Menschen, mit einer Verwaltung, die entschlossen sei, das europäische Kommunikations-, Betragens- und Entwicklungsbeispiel zu übernehmen.

Die Geschichte dieser Partnerschaft, Bruderschaft – wie die Rumänen sie freundlich nennen, startete vor etwa 11 Jahren. Damals sind die Vertreter der von Herrn Winfried Dederichs geleiteten Hilfsorganisation Rumänien Sunshine nach Gura Ocnitei gekommen, um bedingungslos der Gemeinde bei einigen sozialen Problemen zu helfen. Die Hilfsgüter – Lebensmittel, Bekleidung oder spezielle ärztliche Geräte (Betten, Rollatoren, Rollstühle) – wurden den ärmsten Familien, den Kinderheimen oder den Altenheimen und den Krankenhäusern in der Gemeinde geliefert. Die Mitglieder der Organisation Rumänien Sunshine, alle freiwillige Helfer, sehr bewertet in ihrer Gemeinde, wollten unbedingt auch dem freiwilligen Feuerwehrdienst aus Gura Ocnitei helfen, weil sie geschätzt haben, dass ein solcher Dienst vital für jede Gemeinde ist.

Ende Januar 2016, Wilfried Pracht, der Bürgermeister Eifelgemeinde Nettersheim, begleitet von mehreren Kollaborateuren ist nach Gura Ocnitei gekommen. Er hat erkannt, dass er viele schöne Sachen über die rumänischen Gemeinde, von, Winfried Dederichs, erfahren hat, Dinge die seine Neugier und Interesse geweckt haben, nach Rumänien zu kommen. Herr Bürgermeister Wilfried Pracht war von allen, was er in Gura Ocnitei gesehen hat, von der Gastfreundschaft und den rumänischen Bräuchen begeistert. Am 27. Januar 2016 wurden die Partnerschaftsvereinbarung unterschrieben. Wilfried Pracht hat auch dem Feuerwehrdienst aus Gura Ocnitei ein komplett ausgerüstetes Feuerwehrauto übergegeben.

Der zweite Teil zum Beginn diese Partnerschaft wurde diesen Monat, in Nettersheim, erlebt. Eine von dem Bürgermeister Sorin Ionita geleitete Delegation ist nach Deutschland geflogen, um die Partnerschaft zu vertiefen, aber auch um gemeinsame Punkte für die zukünftige Projekte zu finden.

Der Bürgermeister aus Gura Ocnitei wurde von Personen aus der Verwaltung, der Schule, dem Feuerwehr und der Kommunikation begleitet. Die offizielle Unterzeichnung erfolgte im Jugendgästehaus in Nettersheim. An der Veranstaltung nahmen auch lokalen Journalisten teil. Der Bürgermeister Wilfried Pracht hat noch einmal seine Absicht zum Ausdruck gebracht, dem rumänischen Amtskollegen seine Erfahrung betreffend Verwaltung, Bildung, Kultur und Ökologie zu vermitteln. Die Gemeinde Nettersheim ist die Hauptstadt Deutschland im Bereich Biodiversität.

“Wir haben festgelegt, dass es viele gemeinsame Bereiche in den zwei Gemeinden gibt. Es ist wichtig, dass wir uns um diese Aspekte kümmern. Wir müssen unsere gemeinsame Ziele definieren und die Förderungsmöglichkeiten suchen.” hat Herr Wilfried Pracht gesagt.

In Nettersheim legt man großen Wert auf den Naturschutz, auf die schöne Flora- und Fauna- Erhaltung. Die Bildung der Kinder und der Jungend für eine gesunde Umwelt ist vordergründig in der schönen deutschen Gemeinde.

“Mittels dieser Kinder, die wir in unserem Jugendgästehaus bilden und die wir überzeugen, die Natur zu lieben, schaffen wir es die Neugier ihrer Eltern und ihre Großeltern zu wecken sodass diese auch kommen werden und auf der Suche nach den sauberen Ortschaften. So haben wir den Tourismus in unserer Region entwickelt. Es gibt viele Menschen, die in den Großstädten leben und arbeiten und die nach Nettersheim für Ruhe und Erholung kommen” hat der Bürgermeister Wilfried Pracht erläutert.

Sorin Ionita, der Bürgermeister aus Gura Ocnitei, den das sehr bewegt hat, bedankte sich bei den Gastgebern für die freundliche Aufnahme, für den offenen Dialog und die gute Zusammenarbeit und auch für das Besuchsprogramm bedankt.

“Wir haben viele wunderbare Sachen gesehen, wir haben noch viel zu lernen, viele Beispiele, die wir in unserer Gemeinde auch fördern werden. Ihre Erfahrung in Bildung, Kultur, Archeologie und Tourismus wird uns helfen, neue und interessante Projekte zu entwickeln. Wir sind mit ernsten Gedanken nach Nettersheim gekommen. Wir wollen lernen und die deutsche Erfahrung nach Hause zu bringen. Ich bin überzeugt, dass wir Projekte, die sowohl den Wohlstand als auch den Bestand unserer Gemeinden bringen werden, fördern und realisieren können. Wir haben schon interessante Beispiele, die wir nach Rumänien bringen und sofort realisieren werden. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Gastfreundschaft und das volle Programm mit so vielen positiven Beispiele“, hat Sorin Ionita gesagt.

Nach der Unterzeichnung der Unterlagen für die Partnerschaft zwischen den Gemeinden Gura Ocnitei und Nettersheim, haben die zwei Bürgermeister Geschenke ausgetauscht . Sorin Ionita hatte eine Überraschung für die deutschen Freunde – je ein von einem lokalen Lehrer (Cristi Stanciu) gezeichnetes Skizze-Porträt und Bilder mit Unterschrift von einem im Rathaus Angestellte – Decebal Albu, verantwortlich für den Feuerwehrdienst.

Die Gemeinde Nettersheim hat 11 Dörfer, 7.500 Einwohner und liegt westlich im Nordrhein-Westfallen, mit einer dichten Bevolkerungsanzahl (18 Mil. Einwohner). Nordrhein-Westfallen ist auch das Land mit der höchsten ökonomischen Kraft. Die Hauptstadt ist Düsseldorf.

In den nächsten Tagen werden wir mehrere Artikel mit diesem Thema schreiben.

Adaugă un Comentariu

*