Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, iulie 4, 2020
Sunteți Aici Home » POLITIC » Consilierii PSD şi PNL fac front comun împotriva preşedintelui Consiliului Judeţean

Consilierii PSD şi PNL fac front comun împotriva preşedintelui Consiliului Judeţean 

Liderii celor două grupuri politice au adresat o scrisoare deschisă preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Florin Popescu, prin care anunţă că de acum înainte nu mai sunt dispuşi la compromisuri.

„1. Partidul Social Democrat şi Partidul Naţional Liberal Dâmboviţa nu vor mai susţine niciun proiect care urmăreşte dirijarea fondurilor publice către clientela PD-L precum şi alocarea resurselor pe criterii exclusiv politice, dezavantajând în mod evident locuitorii unităţilor administrativ teritoriale conduse de primari PSD, PNL ori ai altor formaţiuni politice.

2. Votul nostru împotriva tuturor proiectelor înscrise pe ordinea de zi constituie o formă de protest faţă de modul în care  aţi înţeles să propuneţi in anul 2010 repartiţia de fonduri către unităţile administrativ teritoriale din judeţ pentru lucrări derulate în baza HG 577/2006 şi OG 7/2006, precum şi pentru realizarea de lucrări la unităţi de învăţământ; HG nr.1270 publicată in Monitorul Oficial nr.839/15.12.2010 este actul normativ care a desăvărşit această operă a PDL.

3. Opinia publică trebuie să cunoască faptul că din suma de 2.900.000 lei unităţile  administrativ-teritoriale conduse de primari PD-L au primit suma de 2.300.000 lei, în timp  ce localităţile conduse de primari PSD şi PNL au primit suma de 600.000 lei şi aceasta în condiţiile in care cele doua partide conduc administraţia publică în 46 de localităţi (PSD -42, PNL-4);

4. In calitate de vicepreşedinte al Partidului Democrat Liberal la nivel naţional sunteţi responsabil direct de comportament abuziv al actualei majorităţi parlamentare, care a respins toate amendamentele formulate de PSD şi PNL la Legea Bugetului de Stat, amendamente care, dacă ar fi fost aprobate ar fi rezolvat probleme din localităţile judeţului Dâmboviţa, care nu mai pot fi amânate.

Această politică de clan a Partidului Democrat Liberal, din a cărui conducere faceţi parte relevă dispreţul pe care PD-L şi dumneavoastră il manifestaţi faţă de ideile de democraţie, repartiţie echilibrată de fonduri, nevoile reale ale locuitorilor din judeţul Dâmboviţa.

5. Consilierii judeţeni ai PSD şi PNL Dâmboviţa nu vor mai participa la nicio şedinţă a Consiliului Judeţean care nu este convocată potrivit dispoziţiilor Legii nr.215/2001. Ca urmare, vă  solicităm convocarea Consiliului Judeţean in şedinţe ordinare, lunar, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită, respectiv in şedinţe extraordinare cu cel puţin 3 zile înainte.
 
Nu vom accepta să participăm la nicio şedinţă convocată de îndată  atâta timp cât nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege, respectiv cazurile de forţă majoră şi de maximă urgenţă, aşa explicăndu-se neparticiparea noastră la şedinţele convocate la 23 si 24 decembrie 2010.

6. Grupurile consilierilor judeţeni PSD şi PNL vă solicită să dispuneţi convocarea şedinţelor Consiliului Judeţean cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate cu  indicarea datei, orei, locului, ordinii de zi, urmând ca invitaţia să fie însoţită de toate materialele şi proiectele înscrise pe ordinea de zi. Nu vom accepta discutarea niciunui proiect de hotărare care nu este înscris pe ordinea de zi, sau pentru care nu s-au prezentat, in termene legale, materialele care  fundamentează luarea unei decizii.

7. Grupurile consilierilor judeţeni PSD şi PNL vă solicită să comunicaţi, îndată ce a fost finalizat, proiectul bugetului judeţean pentru anul 2011, pentru a fundamenta o decizie corectă de repartiţie a fondurilor, în special a sumelor defalcate din impozitul pe venit si TVA. De asemenea, vă solicităm să comunicaţi proiectul listei de investiţii pe anul 2011 şi documentele care susţin legalitatea si oportunitatea propunerilor respective.

Vă prevenim de pe acum că nu vom vota bugetul judeţean atâta timp cat veţi propune alocarea pe criterii clientelare a resurselor financiare, indiferent de consecinţele poziţiei noastre. De asemenea, vă precizăm că nu ne vom lăsa nici intimidaţi, nici cumpăraţi, acceptând inclusiv organizarea de alegeri anticipate pentru Consiliul Judeţean şi preşedintele Consiliului Judeţean.
 
In speranţa că veţi pune capăt modului discreţionar in care aţi condus judeţul Dâmboviţa in ultimii 2 ani,  vă invităm să vă conformaţi prevederilor legale şi intereselor tuturor locuitorilor judeţului Dămboviţa în funcţionarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa”.

Sache Neculaescu – lider Grup PSD din Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Gabriel Grozavu – Lider Grup PNL din Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Adaugă un Comentariu

*