Știri, Muntenia-Sud, România|marți, octombrie 27, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » DÂMBOVIŢA: Edilii oraşului Titu, program ambiţios de investiţii pentru anul 2017!

DÂMBOVIŢA: Edilii oraşului Titu, program ambiţios de investiţii pentru anul 2017! 

primar si viceprimar titu ok

Oraşul Titu, din Dâmboviţa, se află în plină dezvoltare socio-economică. De altfel, este singura localitate din judeţ unde schimbările se observă cu ochiul liber! S-au asfaltat drumuri, s-au reabilitat termic foarte multe blocuri, s-au construit locuinţe ANL, s-au amenajat spaţii verzi, s-au decolmatat canalele de desecare, ca să enumerăm doar câteva din lucrările… la vedere. În Titu, însă, s-au construit şi reţele de apă şi canalizare.

Pentru anul 2017, primarul Traian Niculae şi viceprimarul Teodor Rădoi au alocat 14,9 milioane de lei noi pentru investiţii, având în vedere că administria locală a încheiat anul fiscal 2016 cu un excedent de 6,2 milioane de lei. Este cel mai mare buget de dezvoltare din istoria oraşului! Cu toate acestea, proiectul de hotărâre a fost adoptat doar cu votul consilierilor PNL, cei patru aleşi de la PSD alegând să se abţină. Asta, în condiţiile în care programul de investiţii pentru 2017 este unul extrem de ambiţios!

titu 1

Lista investiţiilor pe care le va derula Primăria Titu în 2017

1. Reabilitare tramă stradală Fusea, Plopu, Hagioaica şi alte zone din oraşul Titu (Titu Târg)
Proiectul vizează străzile din interiorul acestor sate şi are drept scop creşterea fluenţei, gradului de confort şi siguranţei circulaţiei rutiere (reabilitare asfalt deteriorat, rigole betonate, amenajare acces proprietăţi- intrări în gospodării) şi vine să remedieze toate problemele de infrastructură create de lucrările de canalizare şi apa derulate de Compania de Apă în anii anteriori.
Valoare estimată: 6.238.886 lei, inclusiv TVA. Anul acesta s-au alocat 3.200.000 lei, inclusiv TVA. Sursa de finanţare: bugetul local.

2. Reabilitare termică locuinţe colective
Proeictul vizează creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraşul Titu, în vederea creşterii condiţiilor de trai şi a scăderii emisiilor de carbon. Vor intra în reabilitare termică următoarele blocuri:
– Lotul 1: Str. Nouă – Nr. 9, Bloc D1, Str. I.C. Vissarion – blocurile 17 şi 18 (lucrările pentru aceste blocuri vor fi scoase la licitaţie în acest an, după semnarea contractului de cofinanţare cu Ministerul Dezvoltării, după ce, anul trecut, în decembrie, Primăria Titu a primit aprobarea de cofinanţare de la Minister)
– Lotul 2: Str. I.C. Vissarion – blocurile A1+A2, A3, A4+A5 şi 8, Str. Nouă – blocurile A2, A3, A4, Str. Nicolae Iorga – Bloc M.A.I (lucrările pentru aceste blocuri vor fi scoase la licitaţie în cel mai scurt timp, sursa de finanţare fiind bugetul local şi linia de credit obţinută de Primărie cu destinaţia reabilitare termică)
– Alte lucrări la blocurile reabilitate înainte de 2012.

Valoare estimată: 4.550.000 lei. Sursa de finanţare: bugetul local, bugetul de stat, alte sume legal constituite.

3. Amenajare teren aferent ansamblului de locuinţe ANL, strada Petru Rareş
Pentru blocuri ce se construiesc în regim ANL în Cartierul Titu Nou, str. Petru Rareş, se impune construirea aleilor, parcărilor şi trotuarelor, precum şi cumărarea de mobilier urban şi amenajarea spaţiului verde.
Valoare estimată: 865.000 lei, inclusiv TVA. Sursa de finanţare: bugetul local

4. Extindere iluminat în zona Titu Nou
Investitia este necesară pentru asigurarea, la nivelul Cartierului Titu Nou, a unui iluminat public adecvat necesităţilor de confort şi securitate (individuală şi colectivă) prevăzute de normele în vigoare. Întâi se vor întocmi studiile de fezabilitate şi proiectul tehnic.
Valoarea estimată: 200.000 lei, inclusiv TVA. Sursa de finanţare: bugetul local.

5. Amenajare fântâni de adâncime
În vederea asigurării unor condiţii de viaţă şi trai civilizat locuitorilor oraşului, se doreşte amenajarea, din bugetul local, a unor fântâni în Titu Târg şi satele Plopu, Sălcuţa şi Fusea.

6. Dotare aparate tratare apă
Dotarea fântânilor de mare adâncime cu sisteme de filtrare, dedurizare, purificare şi sterilizare a apei este necesară pentru asigurarea în permanenţă a calităţii apei pentru consumul uman din toate punctele de vedere (fizic, chimic şi microbiologic), indiferent de evoluţia apei din subteran.

titu 2

7. Construire creşă cu trei grupe în oraşul Titu
Obiectivul proiectului este de a da posibilitatea unui număr de 45 de copii antepreşcolari (3 grupe de copii între 1 şi 3 ani) de a beneficia de educaţie şi îngrijire adecvată. Proiectul vine în sprijinul familiilor cu copii mici din oraşul Titu şi, totodată, în sprijinul populaţiei, prin crearea a 13 noi locuri de muncă. Pentru realizarea obiectivului, este necesară achiziţionarea unui teren care să permită realizarea unei construcţii moderne şi dotate la standarde înalte. Se doreşte ca investiţia să fie realizată cu precădere din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014–2020. Anul acesta se asigură, din bugetul local, achiziţia şi întocmirea studiilor de fezabilitate şi consultanţă de specialitate pentru scrierea cererii de finanţare, în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor ghidului general şi a ghidului specific, astfel încât proiectul să obţină finanţarea.

8. Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Şcolii Gimnaziale “Pictor Nicolae Grigorescu”
Proeictul vizează reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaționale a Şcolii Gimnaziale “Pictor Nicolae Grigorescu” (corpurile construite înainte de anul 1990) și îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și dotarea unității școlare în vederea asigurării unui proces educațional la standarde moderne, adaptate zilelor noastre. Se doreşte ca investiţia să fie realizată din fonduri europene prin POR 2014–2020. Anul acesta se asigură, din bugetul local, achiziţia şi întocmirea studiilor de fezabilitate şi consultanţă de specialitate pentru scrierea cererii de finanţare, în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor din ghidul general şi ghidul specific, astfel încât proiectul să obţină finanţarea.

9. Eficientizarea energetică a Liceului Teoretic „I.C. Vissarion”
Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, prin obţinerea unei eficienţe energetice sporite a clădirii Liceului I.C. Vissarion. Se doreşte ca investiţia să fie realizată din fonduri europene prin POR 2014–2020. Anul acesta se asigură, din bugetul local, achiziţia şi întocmirea studiilor de fezabilitate şi consultanţa de specialitate pentru scrierea cererii de finanţare, în vederea îndeplinirii tuturor cerintelor din ghidul general şi ghidul specific, astfel încât proiectul să obţină finanţarea

10. Construire corp cu 6 săli de clasă la Liceul Teoric „I.C. Vissarion”
Proiectul derivă din necesitatea asigurării necesarului de spaţii adecvate desfăşurării activităţilor didactice şi educaţionale la nivelul unităţii de învăţământ – Liceul Teoric „I.C. Vissarion” Titu. Astfel, se impune elaborarea, în anul 2017, din bugetul local, a documentaţiilor tehnico-economice în vederea realizării investiţiei.

11. Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Liceului Tehnologic „Goga Ionescu”
Se doreşte ca investiţia să fie realizată din fonduri europene prin POR 2014–2020. Anul acesta se asigură achiziţia de consultanţă de specialitate pentru scrierea cererii de finanţare, în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor din ghidul general şi ghidul specific, astfel încât proiectul să obţină finanţarea.

12. Modernizare clădiri în vederea autorizării PSI
Clădiri propuse: Liceul Tehnologic Goga Ionescu, Liceul Teoretic I.C.Vissarion, Şcoala Gimnazială nr. 2 Titu Târg, Primăria Titu, Casa de Cultură, Centrul de îngrijire de zi, Sediul Administrativ. Având în vedere că, până la 30 iunie 2017, construcţiile şi amenajările care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu sunt obligate să obţină acest document, este necesară întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru obţinerea autorizării PSI pentru obiective ce aparţin Primăriei Titu. În proiect sunt incluse şi corpurile de clădiri construite, modernizate sau reabilitate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 la instituţiile de învăţământ, finalizate în anii 2011-2012, respectiv: Liceul Tehnologic Goga Ionescu, Liceul Teoretic I.C.Vissarion, Şcoala Gimnazială nr. 2 Titu Târg. Lucrările se vor realiza etapizat, pe corpuri de clădiri, în funcţie de bugetul alocat.

Notă: În cazul în care vor exista programe guvernamentale pentru execuţia de lucrări la clădirile aflate în patrimoniul oraşului Titu care necesită autorizarea la incendiu, se vor accesa aceste fonduri.

13. Reabilitare teren de sport, handbal + baschet, la Şcoala nr. 2 Titu-Târg
Având în vedere că suprafaţa de joc aferentă terenurilor de handbal şi baschet din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 2 Titu Târg este deteriorată, conducând astfel la desfăşurarea în condiţii improprii a activităţilor sportive şi, de asemenea, existând şi pericolul de accidentări ale elevilor, se impune elaborarea, în anul 2017, din bugetul local, a documentaţiilor tehnico-economice în vederea reparării sau reabilitarii acestora.

14. Construire şi dotare Centrul comunitar integrat socio-medical Titu
Creşterea speranţei de viaţă sănătoasă prin sporirea accesibilităţii serviciilor medicale şi sociale şi îmbunătăţirea calităţii acestora constituie o prioritate pentru autorităţile administraţiei publice locale din oraşul Titu. Se doreşte ca investiţia să fie realizată din fonduri europene prin POR 2014–2020. Pentru realizarea investiţiei este necesară elaborarea studiului de fezabilitate şi a studiilor conexe. De asemenea, tot din bugetul local, se asigură achiziţia de consultanţă de specialitate pentru scrierea cererii de finanţare, în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor din ghidul general şi ghidul specific, astfel încât proiectul să obţină finanţarea.

15. Locuinţe sociale
Pentru rezolvarea situaţiilor privind familiile cu venituri modeste care nu dispun de resurse pentru cumpărarea sau construirea unei locuinţe proprii, autoritatea locală consideră necesară construirea unor locuinţe sociale, care să asigure un confort minim. Investiţia se doreşte a se realiza cu fonduri guvernamentale de la Ministerul Dezvoltării Regioanle, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin ANL. Astfel, se impune elaborarea, în anul 2017, din bugetul local, a documentaţiilor tehnico – economice, în vederea realizării investiţiei.

16. Bloc de locuinţe pentru specialist
Pentru asigurarea unor spaţii de locuit pentru specialiştii din oraşul Titu, autoritatea contractanta consideră necesară construirea unui bloc cu această destinaţie. Investiţia se doreşte a se realiza cu fonduri guvernamentale de la Ministrul Dezvoltării, prin ANL. Astfel, se impune elaborarea, în anul 2017, din bugetul local, a documentaţiilor tehnico-economice, în vederea realizării investiţiei.

17. Construire Centru Cultural în oraşul Titu
Autorităţile administraţiei publice locale din oraşul Titu încurajează şi sprijină derularea acţiunilor socio-culturale pentru cetăţenii de toate vârstele şi mai ales pentru tineri, considerând o prioritate înfiinţarea şi amenajarea unor spaţii corespunzătoare organizării evenimentelor festive şi culturale. Proiectul vizează înfiinţarea unui centru cultural cu potenţial multifuncţional de desfăţurare a diverselor acţiuni culturale, imobil care va fi amplasat între noua Grădiniţă cu Program Prelungit şi noile ANL-uri. Investiţia va fi realizată prin Programul “Aşezăminte culturale” derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii, autoritatea publică locală având obligaţia realizării utilităţilor din bugetul local.

18. Eficientizarea energetică a iluminatului public în oraşul Titu
Investiţia se doreşte a fi realizată cu fonduri europene (POR 2014-2020). Anul acesta se asigură, din bugetul local, achiziţia şi întocmirea studiilor de fezabilitate şi consultanţă de specialitate pentru scrierea cererii de finanţare, în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor ghidului general şi a ghidului specific, astfel încât proiectul să obţină finanţarea.

19. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de supraveghere video al oraşului Titu
Pentru asigurarea şi sporirea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea criminalităţii în oraşul Titu, este necesară extinderea şi modernizarea sistemului de supraveghere video. Investiţia se doreşte a fi realizată din fonduri europene, prin POR 2014–2020. Anul acesta se asigură, din bugetul local, achiziţia şi întocmirea studiilor de fezabilitate şi consultanţă de specialitate pentru scrierea cererii de finanţare, în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor din ghidul general şi ghidul specific, astfel încât proiectul să obţină finanţarea.

20. Eficientizare energetică Policlinica Titu
Reabilitarea termică a clădirilor are ca scop o eficienţă energetică sporită, prin reducerea consumului de energie termică şi are ca efect reducerea costurilor privind încălzirea. Anul acesta se asigură, din bugetul local, achiziţia şi întocmirea studiilor de fezabilitate şi consultanţă de specialitate pentru scrierea cererii de finanţare, în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor ghidului general şi a ghidului specific, astfel încât proiectul să obţină finanţarea.

21. Modernizare şi reabilitare termică Centrul pentru Tineret Titu
Obiectivul general al investiţiei îl reprezintă modernizarea şi reabilitarea termică a imobilului “Centrul pentru Tineret”, în vederea obţinerii unei eficienţe energetice sporite, precum şi asigurarea unui spaţiu adecvat din punct de vedere estetic şi functional, întrucât, în present, clădirea are un aspect deteriorat. Se impune elaborarea, în anul 2017, din bugetul local, a proiectului tehnic în vederea reparării sau reabilitării acestuia.

22. Dotare cu aparate de fitness – Sala de Sport
Pentru promovarea unui mod de viaţă sănătos, mişcarea şi efortul fizic sunt esenţiale. Având în vedere acest aspect, este necesară suplimentarea numărului de aparate fitness din cadrul Sălii de Sport “Dumitru Miu”, cheltuieli care vor fi suportate din bugetul local.

23. Dotare/înlocuire/reparare obiecte locuri de joacă amenajate în oraşului Titu
Proiectul prevede, pentru siguranţa copiilor, dotarea locurilor de joacă amenajate pe teritoriul oraşului Titu, din bugetul local, cu echipamente noi, precum şi repararea sau înlocuirea modulelor degradate sau nefuncţionale.

24. Strategie energetică
În vederea efectuării unei analize privind consumul energetic la nivelul instituţiilor publice din oraşul Titu şi stabilirea unor modalităţi de reducere a costurilor, este necesara elaborarea unei strategii energetice, studiu care va fi plătit din bugetul local.

25. Extindere reţea de gaze naturale
Necesitatea investiţiei derivă din obligaţia autorităţii locale de a asigura ridicarea gradului de confort al cetăţenilor oraşului şi de a contribui la reducerea poluării mediului. Sursa de finanţare: bugetul local.

26. Racordare gospodării la reţeaua de canalizare
Proiectul urmăreşte reducerea şi limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate urbane şi rurale menajere provenite din gospodării, precum şi protejarea populaţiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătăţii omului şi mediului. Investiţia, realizată din bugetul local, completează proiectul “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Titu”, realizat de Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa prin POS Mediu II. Se vor executa lucrări în zonele unde proiectul iniţial nu a prevăzut amplasarea racordurilor de canalizare cât mai aproape de gospodării.

27. Dotare Serviciul de Întreţinere Locală şi construire sediu Gospodărie Locală
În vederea dotarii cu utilaje necesare desfăşurarii activităţilor în condiţii optime a activităţilor Serviciului de Întreţinere Locală şi Situaţii de Urgenţă, este necesară achiziţionarea unei cisterne (pentru irigarea spaţiilor verzi şi pentru împrăştierea soluţiilor antiderapante iarna) şi a unui tractor cu remorcă. Totodată, tot din bugetul local, vor fi achiziţionate anul acesta studiile tehnico-economice pentru construirea unui sediu al Serviciului de Întreţinere Locală, clădirea actuală fiind deteriorată, spaţiile inadecvate şi insuficiente pentru desfăşurarea activităţii serviciului.

28. Loc de agrement în Sălcuţa
Pentru a satisface nevoia de relaxare a locuitorilor din zona Sălcuţa, este necesară amenajarea unui loc de agrement pentru activităţi sportive şi a unui loc de joacă pentru copii. Pentru anul 2017, se propune achiziţionarea terenului şi întocmirea documentaţiei tehnico-economice: SF, PT. Sursa de finanţare: bugetul local.

29. Modernizare trotuare strada Pictor N. Grigorescu
Lucrările de modernizare a tramei stradale au drept scop creşterea capacităţii, fluenţei, gradului de confort şi siguranţei circulaţiei pietonale. Lucrările de modernizare trotuare pe str. Pictor Nicolae Grigorescu (până la intersecţia cu DN7) vor fi realizate din bugetul local.

30. Ranforsare în două straturi drum Titu-Hagioaica (ELSID) 1,7 km
Proiectul, aflat în derulare, se realizează în asociere cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, adică este finanţat din bugetul Consiliului Judeţean şi din bugetul local.

31. Modernizare DC 42 DN7-Halta Boteni 3,850 km
Proiectul este depus la Ministerul Dezvoltării, în vederea includerii în Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi se aşteaptă finanţare.
Valoare estimate: 2.474.053 lei. Valoare cofinanţare Primăria Titu: 62.248 lei, inclusiv TVA.

32. Reabilitare străzi oraş Titu, etapa III (Atârnaţi)
Proiectul este depus la Ministerul Dezvoltării, în vederea includerii în Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi se aşteaptă finanţare.
Valoare estimate: 5.778.441 lei. Valoare cofinanţare Primăria Titu: 142.026 lei, inclusiv TVA.

33. Construire străzi în zona Titu Nou
Proiectul este depus la Ministerul Dezvoltării, în vederea includerii în Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi se aşteaptă finanţare.
Valoare estimate: 6.895.527 lei. Valoare cofinanţare Primăria Titu: 304.997 lei, inclusiv TVA.

34. Întocmire SF şi PT pentru modernizare Aleea Terra – buget local

35. Întocmire studii, DALI proiect “Reabilitare DJ 701 în oraşul Titu” – reabilitare tramă stradala sate în zona DJ 701 şi DJ 701 A (Plopu şi Codreanu)

36. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere în oraşul Titu
Prin acest proiect se doreste scăderea emisiilor de noxe provenite din transport, respectiv oferirea opţiunilor de transport alternativ şi descurajarea utilizării autoturismelor personale, oferind condiţii mai bune de trăit pentru cetăţeni (trotuare str. Gării-DN7, piste biciclete, parcări noi etc). Investiţia se doreşte a fi realizată din fonduri europene prin POR 2014–2020. Anul acesta se asigură, din bugetul local, achiziţia şi întocmirea studiilor de fezabilitate şi consultanţă de specialitate pentru scrierea cererii de finanţare, în vederea îndeplinirii tuturor ceriţelor din ghidul general şi ghidul specific, astfel încât proiectul să obţină finanţarea.

Adaugă un Comentariu

*