Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, noiembrie 29, 2020
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » DÂMBOVIŢA: Începe cadastrarea gratuită pentru cetăţenii comunei Bilciureşti. Cum procedezi?

DÂMBOVIŢA: Începe cadastrarea gratuită pentru cetăţenii comunei Bilciureşti. Cum procedezi? 

FOTO ARHIVĂ (Sursa: Adevărul)

Comuna Bilciureşti, din judeţul Dâmboviţa, a intrat anul trecut în marele proiect naţional de înregistrare sistematică a imobilelor în cadastru şi carte funciară. Întreaga operaţiune, iniţiată de Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, va fi desfăşurată de către Geoter Proiect Piteşti. Acţiunea va avea ca finalitate reprezentarea grafică a tuturor imobilelor în plan cadastral şi înscrierea drepturilor de proprietate aferente, cu titlu gratuit pentru cetăţeni, în cărţile funciare.

Practic, după încheierea acestui proiect cetăţenii, proprietari din comuna Bilciureşti, dar şi alte persoane dornice să investească în zonă în condiţii de siguranţă cadastrală şi funciară, vor putea, în timp util, să cunoască situaţia reală privind oricare imobil, solicitând un extras de carte funciară pentru informare. De asemenea, se va putea realiza uşor, fără dificultăţi, tranzacţionarera oricărui imobil situat în intravilanul sau extravilanul localităţii. Totodată, fiind realizată cartea funciară, fermierii din comună vor accesa mai uşor subvenţiile agricole.

Pentru buna informare a cetăţenilor din Bilciureşti cu privire la implementarea acestui proiect, specialiştii de la Geoter Proiect Piteşti vor organiza, împreună cu reprezentanţii Primăriei Bilciureşti, întâlniri de informare, în cadrul cărora vor fi abordate principalele etape specifice proiectului „Înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare”. Se vor detalia, de asemenea, beneficiile pe care localnicii le vor resimţi, ca urmare a finalizării lucrărilor.

Se vor distribui pliante şi vor fi afişate postere informative în preajma instituţiilor de bază din localitate: primărie, şcoală, biserică, dispensar medical, farmacii, oficiu poştal. La Primăria Bilciureşti vor fi deschise puncte de informare care vor funcţiona de luni până vineri, între orele 10:00 -15:00, din 18 aprilie 2016.Colectarea documentelor de la cetăţeni se va realiza până la finele lunii mai 2016.

Cetăţenii vor trebui să se prezinte la Primărie având asupra lor actele de proprietate, actele de stare civilă şi de identitate în conformitate cu notificările trimise de specialiştii cadastrali, după care se vor realiza copii legalizate ce vor fi utilizate strict pentru implementarea proiectului cadastral.

Va urma faza de lucru în teren şi a interviurilor cu proprietarii. În acest sens, pentru buna desfăşurare a acţiunii, cetăţenii trebuie să colaboreze cu echipele de specialişti, să permită accesul în gospodării, să arate limitele imobilelor pe care le deţin, să verifice şi să semneze fişa de interviu.

După încheierea lucrărilor, rezultatele vor fi afişate la sediul Primăriei Bilciureşti pentru o perioadă de 60 de zile. În acest interval de timp, cetăţenii vor putea să verifice corectitudinea informaţiilor culese în teren. Dacă vor constata vreo eroare, pot solicita modificarea datelor printr-o cerere de rectificare.

Documentele care trebuie aduse la Primărie, în original, copie legalizată sau copie simplă, în perioada de colectare a informaţiilor, sunt:

A. Pentru imobilele neînscrise în cartea funciară – cu sau fără documentaţie cadastrală

– titlu de proprietate, copie simplă
– contract de vânzare-cumpărare, copie legalizată
– contract de donaţie, copie legalizată
– contract de schimb, copie legalizată
– alte contracte încheiate în formă autentică, copie legalizată
– hotărâri judecătoreşti-definitive şi irevocabile, copie legalizată
– autorizaţii de construire pentru orice tip de construcţii, copie simplă
– procese verbale de recepţie parţială sau finală – numai pentru construcţiile edificate după anul 2001, copie simplă
– plan cadastral – dacă există, copie simplă

B. Pentru imobilele înscrise în cartea funciară

– plan de amplasamentşi delimitare – plan cadastral, copie simplă
– extras de carte funciară pentru informare, copie simplă
– orice alt act neînscris în cartea funciară privitor la imobil, copie legalizată

C. Acte de identitate şi acte de stare civilă ale proprietarului sau deţinătorului

– buletin de identitate
– carte de identitate
– paşaport, dacă este cazul
– certificat de căsătorie
– certificat de naştere şi certificate de deces – în situaţia succesiunilor nedezbătute

Adaugă un Comentariu

*