Știri, Muntenia-Sud, România|vineri, aprilie 20, 2018
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » DÂMBOVIŢA: Incompatibilitate la ITM! Trei funcţionari publici au încălcat regimul angajărilor

DÂMBOVIŢA: Incompatibilitate la ITM! Trei funcţionari publici au încălcat regimul angajărilor 

ITM Dambovita

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui BICĂ CONSTANTIN SEBASTIAN, MOCHANCS MIHAI ANATOLE și PĂDUROIU DANIEL CĂTĂLIN, funcționari publici în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița.

1) BICĂ CONSTANTIN SEBASTIAN și MOCHANCS MIHAI ANATOLE, inspectori de muncă în cadrul I.T.M. Dâmbovița, se află în stare de incompatibilitate, întrucât, începând cu data de 07 martie 2007, desfășoară activități remunerate în domenii de activitate din sectorul privat, în baza unor convenții civile și contracte individuale de muncă, care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fișei postului.

Astfel, aceștia au încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează […] în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată”, coroborate cu dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarii publici […] pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici […] pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public […] potrivit fişei postului”.

2) PĂDUROIU DANIEL CĂTĂLIN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 07 iunie 2004 – 11 noiembrie 2013, întrucât, în perioada exercitării funcției publice de consilier la Compartimentul Informatică din cadrul I.T.M. Dâmbovița, a desfășurat activități remunerate în domenii de activitate din sectorul privat, precum și în cadrul instituțiilor publice, în calitate de lector / îndrumător, în baza unor convenții civile și contracte individuale de muncă, care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fișei postului.

Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează […] în cadrul autorităților sau instituțiilor publice”, coroborate cu dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarii publici […] pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici […] pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public […] potrivit fişei postului”.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Adaugă un Comentariu

*