Știri, Muntenia-Sud, România|marți, iunie 19, 2018
Sunteți Aici Home » Sud-Muntenia » Dâmboviţa » DÂMBOVIŢA: Întâlniri informale şi de promovare a învăţământului dual

DÂMBOVIŢA: Întâlniri informale şi de promovare a învăţământului dual 

inspectoratul scolar

Inspectoratul şcolar Judeţean Dâmboviţa a organizat, săptămâna aceasta, o întâlnire informală şi de promovare a învăţământului dual pentru fundamentarea planului de şcolarizare 2017-2018, la care au participat membrii Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesională Dâmboviţa, directorii unităţilor şcolare cu învăţământ profesional şi tehnic, operatori economici şi parteneri ai acestora.

Agenda de lucru a întâlnirii a vizat prezentarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului dual, care are următoarele caracteristici specifice:
– este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
– se desfăşoară pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
– operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
– facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

La învățământul dual pot fi cuprinși absolvenţii învăţământului obligatoriu, cei care au întrerup studiile, până la împlinirea vârstei de 26 de ani (pentru cei care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei se pot organiza clase separate).

Cifra de şcolarizare pentru învăţământul dual se stabileşte anual, pe baza solicitărilor operatorilor economici. În anii școlari anteriori nu s-a organizat la nivelul județului Dâmbovița clase școlarizate în acest sistem.

Adresa de solicitare pentru şcolarizare prin învăţământul dual se transmite de către operatorii economici la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), la sediul central al instituţiei, prin e-mail sau prin fax până la data de 19 aprilie 2017.

CNDIPT centralizează la nivel naţional, regional şi judeţean solicitările operatorilor economici şi le transmite inspectoratelor şcolare şi unităţilor administrativ-teritoriale menţionate în solicitările operatorilor economici.

La solicitarea operatorilor economici, se pot organiza probe de admitere stabilite de unitatea de învățământ în colaborare cu aceștia, indiferent de numărul de candidaţi înscrişi şi de numărul de locuri disponibile.

Adaugă un Comentariu

*