Știri, Muntenia-Sud, România|luni, februarie 17, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » DÂMBOVIŢA: Primăria Titu, programul de investiţii pentru anul 2016

DÂMBOVIŢA: Primăria Titu, programul de investiţii pentru anul 2016 

primaria titu

Administraţia oraşului Titu, din judeţul Dâmboviţa, are un program ambiţios de investiţii pentru 2016. Potrivit primarului Traian Niculae, vor fi continuate proiectele începute anul trecut, concomitent cu demararea unor obiective noi, cu finanţare din bugetul local, de la Guvern, în asociere cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu fonduri europene nerambursabile, precum şi cu resurse financiare suportate de furnizorii de utilităţi.

1. INVESTIŢII ÎN CONTINUARE

A. Programe Guvernamentale (buget de stat şi buget local):

– Programul National de Dezvoltare Locala PNDL, subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” (O.U.G. nr. 28/2013, buget de stat, buget local):

 “Grădiniţă cu Program Prelungit Nr. 2 Titu, judeţul Dâmboviţa”, 4 săli de grupă (construcţie imobil + dotări). Valoare investiţie: 2.115.778,36 lei, din care C+M= 1.605.456,89 lei.

 “Modernizare drumuri locale şi străzi în oraşul Titu, judeţul Dâmboviţa” (Sălcuţa).
Valoare investiţie = 4.115.067,80 lei, din care C+M=3.982.442,40 lei.

– Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe (O.U.G. 18/2009):

 “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe colective: str. I.C. Visarion, blocurile 8, 17, 18, A1+A2, A3, A4+A5, str. Nouă, blocurile: A2, A3, A4, 9, str. Nicolae Iorga: bloc MAI”. Valoare lucrari = 5.385.993,11 lei.

B. Buget local:

 „Lucrări de intervenţii pentru creşterea performanţei energetice /reabilitare acoperişuri la blocurile de locuinţe D2, C3+C4, 19, 15, 9, 4, 2, BAIA, 20, situate în oraşul Titu”. Valoare lucrari rest de executat = 1.388.435,37 lei.

 “Lucrări de intervenţii pentru creşterea performanţei energetice /reabilitare acoperişuri la blocurile de locuinţe 5 (str. Pictor N. Grigorescu), 18 (str. I.C. Vissarion), A1+A2, A3, A4+A5 (str. I.C. Vissarion), D1 (str. Nouă), A2, A3, A4 – str. Nouă, situate în oraşul Titu”. Valoare lucrari rest de executat = 1.797.5395,69 lei.

C. În asociere cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa (finanţare 50% buget CJD/50% buget CLTitu din valoarea lucrărilor):

 „Ranforsare în două straturi drum Titu – Hagioaica (ELSID) 1,7 km”. Valoare investiţie = 784.288 lei, din care C+M=738.600 lei, contribuţie CL Titu = 414.988 lei

D. Finanţare din alte surse:

 Extindere reţea gaze-naturale zona Titu Nou – lucrare finanţată integrală de GDF SUEZ (Engine);

 Extindere reţele energie electrică zona Titu Nou – lucrare finanţată integral de Electrica Distribuţie Muntenia Nord

2. INVESTIŢII NOI 2016

BUGET LOCAL:

1) DALI+PT- Reabilitare trama stradala Fusea, Plopu, Hagioaica, si altele ( modernizare străzi,trotuare, rigole, spaţii verzi).
2) Reabilitare termică locuinţe colective: blocurile 7A, 7B şi 17 – acoperiş, blocul IAS-total, blocul 5 anvelopare, tâmplărie.
3) Amenajarea terenului aferent ansamblului de locuinţe ANL, situate în strada Petru Rareş (56 ap. noi)
4) „Reabilitare termică, sistematizare pe verticală, împrejmuire şi schimbare destinaţie imobil – parter sediu Jandarmerie şi – etaj 1 Protoerie”, situat în str. „1 Decembrie 1918, nr. 6, oraş Titu, jud. Dâmboviţa (fost imobil Maternitate);
5) Împrejmuire incintă Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Titu
6) Loc de joacă Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Titu
7) Sistem tehnic de securitate: supraveghere video şi antiefracţie la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Titu;
8) Reabilitare teren sport handbal-baschet la Şcoala Nr. 2 Titu-Târg;
9) Extindere reţea apă şi canalizare sat Sălcuţa (alei noi, cca 600 ml)
10) Dotare Autobuz Liceul Tehnologic “Goga Ionescu”
11) Dotare – centrale termice ANL
12) Elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi oraş Titu
13) Audit şi certificare energetică investiţii oraş Titu
14) Mutare PTZ situat în oraşul Titu, str. Nouă, nr. 153;
15) DALI/SF +PT Modernizare alei garaje zona str. Cosmis Oprea si drum DE sat Salcuta- DJ 701
16) DALI+PT-Amenajare trotuare pe strada Pictor N.Grigorescu, oras Titu
17) Modernizare alei garaje zona str. Cosmis Oprea si drum DE sat Salcuta- DJ 701
18) Modernizare strada Mihai Viteazul în oraşul Titu, sat Hagioaica, 0,9 km

3. Proiecte propuse a se implementa cu finanţare din alte surse, începând cu anul 2016

A. Fonduri europene:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020:

 Reabilitare şi extindere iluminat public oraş Titu
 Extindere şi modernizare sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea infracţionalităţii în oraşul Titu
 Reabilitare termică Policlinică
 Reabilitare termică Centru de Tineret
 Reabilitare termică Şcoala Generală “Pictor Nicolae Grigorescu”
 Reabilitare termică Liceul Teoretic “I.C.Vissarion Titu”
 Reabilitare termică Liceul Tehnologic “Goga Ionescu”
 Reabilitare şi extindere spaţii verzi în oraşul Titu (extindere parc orăşenesc, spaţii verzi str. Gării şi cartier blocuri);
 Centrul comunitar integrat socio-medical Titu
 Înfiinţare creşă pentru 60 de copii în oraşul Titu, judeţul Dâmboviţa”
 Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Liceului Tehnologic “Goga Ionescu”

B. Programe Guvernamentale (buget de stat):

a) Programul naţional de construcţii de interes public sau social (C.N.I. S.A.):

 Subprogramul Complexuri Sportive: “Modernizare stadion orăşenesc Titu” (cererea nr. 8868/27.07.2015, depusă la C.N.I. )

 Subprogramul Aşezăminte culturale: “Sală multifuncţională de evenimente culturale oraş Titu”.

b) Programul National de Dezvoltare Locala PNDL, subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” (O.U.G. nr. 28/2013):

 „Construire străzi în zona Titu Nou, judeţul Dâmboviţa” (proiect depus la M.D.R.A.P. cu adresa nr. 11965/04.11.2014, revenire cu adresa 9621/14.08.2015).

 „ Modernizare drumuri locale şi străzi oraş Titu Etapa III”, cuprinde străzile de peste calea ferată – zona Atârnaţi şi str. N. Bălcescu (proiect depus la M.D.R.A.P. cu adresa nr. 13126/03.11.2015).

 „Modernizare DC 42 DN7-Halta Boteni 3,850 km” (proiect depus la M.D.R.A.P. cu adresa nr. 12571/23.10.2015).

c) Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe (O.U.G. 18/2009):

 “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe colective:, 8, 17, 18, A1+A2, A3, A4+A5 – Str. I.C. Visarion, A2, A3, A4, D1- str. Nouă, bloc M.A.I. – str. N. Iorga.

Adaugă un Comentariu

*