Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, august 15, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » DÂMBOVIŢA: Primarul oraşului Găeşti, în incompatibilitate fiindcă… s-a preocupat de şcoli!

DÂMBOVIŢA: Primarul oraşului Găeşti, în incompatibilitate fiindcă… s-a preocupat de şcoli! 

grigore gheorghe primar gaesti

Agenţia Naţională de Integritate a comunicat astăzi, 19 septembrie 2017, că încă 20 de aleşi din România au încălcat legislaţia în materie de incompatibilitate şi conflict de interese administrativ. Între aceştia, şi primarul oraşului Găeşti, din judeţul Dâmboviţa. Potrivit ANI, Grigore Gheorghe „a deținut și a exercitat simultan, în perioada 18 iulie 2012 – 25 septembrie 2015, funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceul Tehnologic «Iordache Golescu» Gãești”.

Chiar dacă situaţia pare cumva absurdă raportat la faptul că edilii unei localităţi sunt cei care răspund dacă se întâmplă ceva rău în unităţile de învăţământ (vezi cazul fostului primar al comunei Ulmi – Nicolae Vărzaru, care a fost condamnat la închisoare urmare faptului că o fetiţă şi-a pierdut viaţa după ce a căzut în haznaua şcolii), în trecut, au existat primari care şi-au pierdut mandatul pentru acest tip de incompatibilitate (Eftimie Simion – comuna Bilciureşti)! Poate că Grigore Gheorghe de la Găeşti va fi mai norocos! Poate că se va înţelege până la urmă că, făcând parte din consiliul de administraţie al unei şcoli, edilii sunt, de fapt, în contact direct cu problemele acelei unităţi de învăţământ şi nu doar cu ceea ce le comunică directorii!

Iată cine sunt şi ce au făcut ceilalţi aleşi locali pentru care ANI a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese administrativ:

1. BUTA IOAN, primar al orașului Murgeni, județul Vaslui – INCOMPATIBILITATE
În perioada 31 octombrie 2012 – 10 decembrie 2014, a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de membru-președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Murgeni.

2. ROTAR MARINEL, primar al comunei Santãu, județul Satu Mare – INCOMPATIBILITATE
În perioada 20 iunie 2012 – 20 februarie 2013, a deținut și a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de administrator în cadrul S.C. Domini S.R.L., iar în perioada 20 iunie 2012 – 29 mai 2017, a deținut și a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de titular întreprindere individualã în cadrul Rotar Marinel Întreprindere Individualã.

3. BRANECI MARIN, primarul comunei Verbiþa, judeþul Dolj – INCOMPATIBILITATE
În perioada 22 iunie 2012 – 30 mai 2013, a deținut și a exercitat simultan funcþia de primar şi calitatea de membru în Consiliul de adminstraþie la Şcoala Gimnazialã Verbiţa.

4. POPESCU GHEORGHE, primar al comunei Fântânele, județul Constanța – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea funcției de primar, a emis Dispoziția de numire a fiului sãu în funcția de referent în cadrul primãriei și a semnat contractul individual de muncã al acestuia.

5. BACIU VASILE, fost primar al comunei Horia, județul Neamț – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de primar, a semnat concesionarea drepturilor de exploatare a unei pajiști în suprafațã de 5,70 ha, situatã în comuna Horia, judetul Neamț, în favoarea fiului sãu. Acest fapt s-a petrecut deși persoana evaluatã cunoștea, în calitate de primar, valoarea și calitatea bunului care urma sã fie concesionat și a participat, totodatã, și la semnarea Contractului de concesiune (în calitate de concedent, în exercitarea atribuțiilor de serviciu).

6. HUIBAN CORNELU, fost primar al comunei Secuieni, județul Bacãu – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de primar, a emis o Dispoziție privind numirea soției sale în funcția publicã de consilier în cadrul Compartimentului Comunicare și Relații cu Publicul, Registraturã, Petiții din cadrul Primãriei comunei Secuieni, județul Bacãu, ca urmare a reorganizãrii U.A.T. Secuieni.

7.MAXIM STELIAN, actual primar și fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a votat Hotãrârea Consiliului Local privind aprobarea închirierii pajiștii prin licitație publicã (teren în suprafațã de 542,58 ha situat în satele Blândești, Cherchejeni, Soldãnești, aparținând domeniului privat al comunei Blândești). De asemenea, în calitate de consilier local, persoana evaluatã a votat Hotãrârea Consiliului Local privind scãderea taxei de participare la licitație privind închirierea pajiștii comunale aparținând comunei Blândești și modificarea punctului 10 în caietul de sarcini. Totodatã, persoana evaluatã a încheiat cu C.L. al comunei Blândești, județul Botoșani, un contract de închiriere pentru o parte din acea suprafațã de teren. Ulterior, în calitate de primar, acesta a participat la adoptarea unei Hotãrâri prin care s-a împuternicit pe sine însuși pentru verificarea lucrãrilor efectuate pe pajiștea situatã în satele Blândești, Cerchejeni, Soldãnești, aparținând domeniului privat al comunei Blândești.

8. PANÃ FLOREA, viceprimar al comunei Putineiu, județul Teleorman – INCOMPATIBILITATE
În perioada 11 februarie 2011 – 08 ianuarie 2014, simultan cu deținerea și exercitarea funcției de viceprimar, a desfãșurat activitãți remunerate în baza contractului de agent încheiat cu Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A.

9. BROȘTEANU IONEL, viceprimar al comunei Bãcești, județul Vaslui – INCOMPATIBILITATE
În perioada 24 iunie 2012 – 03 martie 2016, a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de titular întreprindere individualã în cadrul „Broșteanu Ionel” Întreprindere Individualã.

10. MIHAI PETRE, viceprimar al comunei Daia, județul Giurgiu – ICOMPATIBILITATE
În perioada 31 iulie 2012 – 10 iunie 2017, a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Daia, județul Giurgiu.

11. VORNICU ERMIL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Balcani, județul Bacãu – INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitãrii mandatelor de consilier local, în intervalul 25 august 2008 – 20 februarie 2015, S.C. Vitmex Prodcom S.R.L. (în cadrul cãreia persoana evaluatã deținea calitatea de asociat unic și funcția de administrator, iar soția sa deținea funcția de administrator) a furnizat produse Primãriei comunei Balcani, județul Bacãu (prin achiziții directe – 105 facturi fiscale), încasând suma totalã de 428.059,91 Lei.

12. CERNÃTESCU MARCU SILVIU, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Albești, județul Vaslui – INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 mai – 14 iunie 2013, a deținut și exercitat simultan calitatea de consilier local și funcția de consilier personal al primarului.

13. SIMON FERENC, consilier local al comunei Lunca de Sus, județul Harghita – INCOMPATIBILITATE
În perioada 27 iunie 2012 – 01 mai 2016, a deținut și a exercitat simultan funcția de consilier local și pe cea de șef compartiment al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgențã Lunca de Sus, județul Harghita.

14. ORMENIȘAN ROMEO – MARIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Sîncraiu de Mureș, județul Mureș – INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 octombrie 2015 – 29 decembrie 2016, a deținut și a exercitat simultan funcția de inspector la Direcția Tehnicã din cadrul Primãriei Tîrgu Mureș și calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Sîncraiu de Mureș, județul Mureș.

15. IGNAT GHEORGHE, consilier local al orașului Ungheni, județul Mureș – INCOMPATIBILITATE
În perioada 15 februarie – 24 iunie 2016, a deținut și a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al primarului orașului Ungheni, județul Mureș (consilier personal în cadrul cabinetului primarului).

16. HORDOBEȚ IULIAN HOREA, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Șelimbar, județul Sibiu – INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitãrii mandatul de consilier local, Primãria Comunei Șelimbãr, județul Sibiu a emis facturi fiscale (achiziții directe de produse) cu S.C. O.K. Bobo S.R.L., (societate comercialã în cadrul cãreia persoana evaluatã deține calitatea de asociat unic și soția acestuia deține funcția de administrator), în baza cãrora, societatea comercialã menționatã mai sus a încasat suma totalã de 206.209,32 Lei.

17. BORZA SANDU COSMIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Ciuruleasa, județul Alba – INCOMPATIBILITATE
În perioada 19 septembrie – 28 decembrie 2016 a deținut și a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al primarului.

18. NEMEŞ ILIE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cornereva, judeþul Caraş-Severin – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada deþinerii calitãþii de consilier local, a participat la deliberarea ºi adoptarea unei Hotãrâri prin care s-a aprobat închirierea unor suprafeþe de teren din golul alpin al comunei Cornereva la crescãtorii de animale persoane fizice din comuna Cornereva. Ulterior, persoana evaluatã, în calitate de concesionar, a încheiat un Contract de concesiune pentru terenuri-categoria de folosinþã pãºune cu Consiliul Local al comunei Cornereva, în calitate de concedent, având ca obiect terenul în suprafaþã de 16 ha, categoria de folosinþã pãºune, durata contractului fiind stabilitã la 3 ani.
De asemenea, persoana evaluatã a participat la deliberarea ºi adoptarea unei Hotãrâri prin care s-a modificat durata contractului de închiriere menþionat mai sus, la o perioadã de 5 ani.

19. BUZICÃ ION, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Izvoarele, județul Giurgiu – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a trei Hotãrâri emise de Consiliul Local Izvoarele privind organizarea pãșunatului pe pãșunea comunalã aparținând domeniului privat al comunei Izvoarele aflat în administrarea Consiliului Local al comunei Izvoarele. Persoana evaluatã a votat favorabil, deși avea posibilitatea sã anticipeze cã o decizie prin care s-ar aproba concesionarea pãșunilor prezintã un avantaj pentru sine. Ulterior, în baza acestor Hotãrâri, persoana evaluatã a încheiat contracte între aceasta și Primãria comunei Izvoarele, județul Giurgiu fãrã sã anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea.

Adaugă un Comentariu

*