Știri, Muntenia-Sud, România|luni, iulie 6, 2020
Sunteți Aici Home » Sud-Muntenia » Dâmboviţa » DÂMBOVIŢA: Subvenții pentru 400 de învățători şi educatori din judeţ!

DÂMBOVIŢA: Subvenții pentru 400 de învățători şi educatori din judeţ! 

subventii profesori

Noi oportunități pentru un învățământ de calitate destinat elevilor și preșcolarilor din mediul rural! Este vorba de un proiect european derulat pentru îmbunătățirea accesului participării cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar din mediul rural la cursuri de formare continuă în domeniul psihopedagogiei. Un alt obiectiv important a fost susținerea timpurie a formării de competențe cheie relevante la elevi, prin intermediul unui program de formare inovativ, bazat pe resurse digitale, informează coordonatorul formare proiect, profesor metodist Aurora Solomon de la Casa Corpului Didactic Dâmbovița.

Obiectivul general al proiectului a vizat sprijinirea cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar din mediul rural, în vederea asigurării unui înalt nivel de calificare, cu atât mai mult cu cât personalul din educație și formare trebuie să fie mai bine instruit și mai competent. Proiectul a inclus două programe de formare. Astfel, au beneficiat de cursuri de formare profesională, dezvoltare și consolidare a competențelor în domeniu, 1.800 de cadre didactice din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia si Nord-Est, mai precizează Aurora Solomon.

„Din județul Dâmbovița, au participat la cursuri 375 de cadre didactice, 225 învățători și 150 de educatoare”, informează Aurora Solomon de la CCD Dâmbovița.

Managerulul general de proiect este Aurelia Neagu, director al Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea. Partener 1 al proiectului este Casa Corpului Didactic Dâmbovița, profesor doctor Daniela Luminița Barbu.

„Cursurile au fost gratuite pentru profesori, toate costurile fiind acoperite prin intermediul proiectului european. Această experiență a oferit cadrelor didactice (învățători și educatoare) oportunități interactive de studiere a psihologiei vârstelor copiilor cu care lucrează, a metodelor inovative de predare și gestionare a unor activități extracurriculare prin implicarea părinților și a elevilor, în general. Proiectul a fost implementat pe o durată de 18 luni.

Proiectul a demarat pe 5 mai 2014 și a contribuit la dezvoltarea capitalului uman, la creșterea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural și, implicit, a calității educației și a rezultatelor elevilor din aceste zone. Termenul de finalizare a proiectului este octombrie 2015.

Conferința de încheiere a proiectului a avut loc, ieri, la sediul Casei Corpului Didactic Vrancea. La absolvire, cursanților li s-au oferit subvenții în valoare de 800 de lei pentru dezvoltarea profesională. O șansă în plus a fost acordată profesorilor tineri, debutanților, dar și celor care predau și locuiesc în mediul rural.

Astfel, pe un areal didactic complex, cu un număr de 37 de unități școlare și sedii CCD, aparținândcelor 3 regiuni de dezvoltare (Vrancea, Buzău, Brăila, Botoșani, Bacău, Galați, Tulcea, Neamț, Dâmbovița și Ialomița), cei 1800 de cursanți și-au îmbunătățit maniera de predare și relaționare cu elevii și preșcolarii din mediul rural, având la dispoziție instrumente inovative dezvoltate în acest sens. Programul s-a desfășurat în 2 etape, seria I cuprinzând 1000 de cursanți, iar seria a II-a 800, a câte 60 de ore fiecare, din care câte 5 ore dedicate întâlnirilor pe platforma online http://137603portal.ro, realizată doar pentru acest proiect.

Prin intermediul acestei platforme, s-a creat un cadru organizat de comunicare și dezbatere, precum și un schimb de experiență în domeniu între membrii rețelei. De asemenea, s-au asigurat premisele pentru o colaborare îndelungată, platforma fiind concepută și ca o modalitate de a obține opinii în legătură cu ceea ce se poate realiza concret pentru atingerea obiectivelor propuse.

La finalul cursurilor, după prezentarea portofoliilor și a dobândirii competențelor necesare, toți cursanții care au susținut evaluarea finală și au fost declarați admiși,vor primi și o subvenție de 800 de lei. Aceasta este destinată sprijinirii dezvoltării profesionale și a realizării manierei de predare în mediul rural”, spune profesor Aurora Solomon.

Obiectivul final al proiectului a fost educația timpurie a copiilor prin intermediul unor profesori care și-au dezvoltat noi competențe didactice. Scopul programului educațional este generarea unor schimbări conceptuale și practice în școlile și grădinițele din mediul rural pentru programele de formare continuă Modalități de formare a competențelor cheie a preșcolarului și școlarului mic și Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar. Acestea au fost centrate pe metode noi, interactive, de predare – învățare, utilizarea unor mijloace eficiente de cunoaștere a elevilor, precum și de construire a climatului școlii, instrumente de stimulare a interesului părinților și al comunității pentru educație.

În final, scopul unor astfel de proiecte este educația copiilor, a tinerilor, prin creșterea gradului de educație a membrilor comunității și o societate mai bine educată. Educația unei societăți, a unei națiuni, începe devreme, încă de la grădiniță astfel că acest gen de proiecte sunt utile și imperios necesare, mai apreciază coordonator formare proiect, Aurora Solomon de la CCD Dâmbovița.

Mădălina Zamfir

Adaugă un Comentariu

*