Știri, Muntenia-Sud, România|luni, martie 8, 2021
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » DECIZIE: S-a înfiinţat Garda Forestieră! Şi totuşi pădurile nu se fură din lipsă de instituţii…

DECIZIE: S-a înfiinţat Garda Forestieră! Şi totuşi pădurile nu se fură din lipsă de instituţii… 

padure 3

Guvernul a probat, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, înființarea Gărzilor Forestiere, nouă la număr, prin preluarea actualelor comisariate de regim silvic și vânătoare. De asemenea, s-a prevăzut creșterea numărului de posturi, precum și punerea la dispoziția personalului noilor structuri a mijloacelor necesare desfășurării activităților de implementare, monitorizare și control al aplicării regimului silvic și cinegetic.

Pentru întărirea capacității de protejare și conservare a fondului forestier național și oprirea tăierilor ilegale, Guvernul a decis ca numărul de posturi al noilor structuri să fie de 617, conform cerințelor Codului Silvic și realităților din teren. Gărzile forestiere sunt instituţii publice teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspund de silvicultură, cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea, monitorizarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic.

Gărzile forestiere preiau de la fostele comisariate de regim silvic şi cinegetic patrimoniul, posturile, personalul şi prevederile bugetare, pe baza protocoalelor de predare-primire.

Garda forestieră va avea următoarea structură:
a) la nivel teritorial vor exista nouă Gărzi forestiere, structuri cu personalitate juridică;
b) Numărul minim de posturi pentru o Gardă este de 40.
Principalele atribuții ale Gărzilor Forestiere sunt următoarele:
a) monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier național;
b) monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național;
c) monitorizarea și controlul trasabilității materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare.

Personalul încadrat în funcţiile de conducere şi de execuţie din cadrul structurii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi cel din cadrul Gărzilor forestiere se încadrează în noile structuri ale acestora în condiţiile procedurilor prevăzute la art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. Salariile de bază ale personalului din cadrul Gărzilor se stabilesc la nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Adaugă un Comentariu

*