Știri, Muntenia-Sud, România|marți, iulie 14, 2020
Sunteți Aici Home » ÎNVĂŢĂMÂNT » DISEMINARE MOBILITĂŢI DE FORMARE CONTINUĂ: COMENIUS, Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii

DISEMINARE MOBILITĂŢI DE FORMARE CONTINUĂ: COMENIUS, Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii 

În perioada, 03-10.06.2012, am participat la activitatea de formare continuă Comenius – Mobilităţi individuale de formare, Education interculturelle dès l’école maternelle en Europe: projets européens et bonnes pratiques, organizată la Paris. Acest curs a fost organizat de instituţia: La Ligue de l’enseignement, responsabil de formare fiind dna Annie Ysebaert, coordonator Europschool.

Cursul s-a derulat pe parcursul a şase zile, însumând 39 de ore, perioadă în care am desfăşurat numeroase activităţi:
prezentarea şcolii fiecărui participant, prezentarea reţelei Europschool şi a obiectivelor acesteia, vizită, pe echipe, la şcoli din Paris (Cambon şi Charlton), bilanţul vizitei, prezentarea experienţei fiecărui participant, elaborare bilanţ pe echipe de lucru,   informare cu privire la programele europene, proiectele de cooperare şcolară bilaterale şi multilaterale (Twinning, Comenius ), inovaţii privind ameliorarea calităţii şi eficienţei educaţiei, informare asupra Cadrului European Comun de referinţă, portofoliul limbii, competenţe cheie, schimburi de bune practici, rezultatele reţelei Europschool, utilizare TIC în serviciul de proiecte europene, metode de evaluare, elaborare jurnal stagiu, vizită la Versailles.

Activitatea din timpul stagiului de formare s-a axasat pe ateliere de lucru, urmate de discutii si schimb de bune practici.

Atmosfera din timpul cursului, atât în sala de lucru,cât şi în cadrul vizitelor efectuate la şcolile Cambon şi Charlton, a fost relaxantă, antrenantă, de colaborare şi bună dispoziţie. 

Cursul de formare s-a finalizat cu evaluarea stagiului şi dineul desfăşurat în timpul unei croaziere pe Sena.

Participarea la cursul de formare „Education interculturelle dès l’école maternelle en Europe: projets européens et bonnes pratiques”, m-a ajutat să cunosc experienţa altor instituţii privind educaţia copiilor proveniţi din diverse medii economice, culturale şi religioase şi să descopăr metode şi tehnici didactice compatibile deschiderii interculturale şi interetnice.

De asemenea, am achiziţionat competenţe pedagogice care mă vor ajuta să gestionez diversitatea în şcoală şi problemele aferente, să integrez în spaţiul educaţional unele principii precum toleranţa, egalitatea şi aprecierea valorilor. Dialogul, schimbul de bune practici, metodologia şi materialele pedagogice prezentate m-au ajutat să înţeleg conceptele şi problemele legate de diversitate, să conştientizez propriile determinări culturale, să înţeleg mai bine complexitatea şi bogăţia diversităţii religioase, spirituale şi culturale, să-mi dezvolt competenţe şi strategii pedagogice specifice educaţiei interculturale.

Totodată, prin participarea la acest curs, am beneficiat de experienţa inedită de a mă integra într-un mediu intercultural, de a sesiza diferenţele dintre propria cultură şi alte culturi, dintre modul de socializare şi relaţionare a persoanelor de diferite nivele economice şi culturale, mi-am descoperit propria mea capacitate de acţiune şi am înţeles mult mai bine fenomenul intercultural.

Vizitarea Franţei, o ţară cu vastă tradiţie interculturală, trăirea în diversitate, contactul cu persoane care provin din medii culturale diferite (Franţa, Spania, Lituania, Italia, Belgia, România) m-au ajutat să-mi descopăr propria mea capacitate de acţiune, să cunosc şi înţeleg mult mai bine fenomenul intercultural, să stabilesc prietenii cu colegii de grup, să obţin abilităţi relevante atât pentru viaţa personală, cât şi profesională.

Exemplele de bune practici dobândite mă vor ajuta să organizez activităţi prin care să se evidenţieze specificul cultural al etniilor din şcoală şi să se stimuleze negocierea unor diferenţe între reprezentanţii diferitelor culturi (rrom- roman).

În timpul stagiului am avut ocazia să-mi dezvolt şi competenţele mele lingvistice, prin studiu individual, prin participarea activă la curs, dar şi prin conversaţiile directe cu colegii din grup, organizatorul cursului şi cetăţeni francezi cu care am discutat în timpul vizitelor făcute la numeroase obiective turistice din Paris.

Participând la acest curs de formare, cred că s-au creat premisele cooperării între Şcoala cu Clasele I-VIII Teleşti şi celelalte şcoli participante la curs, în vederea asigurării calităţii în educaţie, în special prin schimbul de bune practici în activitatea didactică şi transferul de cunoştinţe. În acelaşi timp, transferând colegilor mei cunoştinţele achiziţionate cu privire la educaţia interculturală şi adoptând acest model de educaţie, bazat pe toleranţă, munca în echipă, respectul pentru diversitate, menţinerea şi cultivarea bunelor relaţii, cred că vom reuşi promovarea culturilor minoritare (etnice şi religioase) la nivelul şcolii şi schimbul dintre culturi.

Toate aceste achiziţii, o bună valorizare a diversităţii, dar şi derularea unor activităţi şi proiecte cu caracter intercultural vor permite elevilor să dobândească încredere în propriile capacităţi, respectul de sine, să conştientizeze propriile determinări culturale, să înţeleagă şi să respecte diferenţele, să-şi dezvolte capacitatea de a comunica în toate tipurile de medii culturale, să se integreze în şcoală şi comunitatea locală şi, bineînţeles, vor contribui la atenuarea conflictelor şi eliminarea abandonul şcolar, deci la crearea în şcoală a unui mediu diversificat şi inclusiv care să promoveze deschiderea culturală, toleranţa, munca în echipă, respectul pentru diversitate, menţinerea şi cultivarea bunelor relaţii. Rezultatul va fi atenuarea conflictelor şi eliminarea abandonului şcolar.

Acest curs de formare s-a realizat cu sprijin financiar UE, în cadrul Programului de Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţi.

Conţinutul materialului reprezintă responsabilitatea exclusivă a mea, AN şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.
Profesor: Simona Neguţ
Şcoala cu clasele I-VIII Teleşti / Dâmboviţa

Adaugă un Comentariu

*