Știri, Muntenia-Sud, România|vineri, iunie 5, 2020
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » FĂCEA AFACERI CU PRIMĂRIA! Un consilier local de la Vulcana Pandele a fost declarat incompatibil de către ANI

FĂCEA AFACERI CU PRIMĂRIA! Un consilier local de la Vulcana Pandele a fost declarat incompatibil de către ANI 

vulcana pandele

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate, precum și a conflictului de interese de natură administrativă, în cazul lui RĂDULESCU VALERIU, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița.

RĂDULESCU VALERIU se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 18 iunie 2008, întrucât, în perioada exercitării mandatului de Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Vulcana-Pandele, Jud. Dâmbovița, S.C. EMIROX S.R.L. (societate al cărei administrator este) a încheiat un contract de prestări servicii și un număr de 13 facturi fiscale cu Primăria Comunei Vulcana-Pandele, în valoare totală de 44.975 Lei (TVA inclus).

Astfel, RĂDULESCU VALERIU a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Consilierii locali […] care au funcţia de […] administrator […] şi calitatea de […] asociat la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii […] cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte […]; Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul […] alesului local”.

Prin semnarea contractului și emiterea facturilor fiscale, prin intermediul societății al cărei administrator este și, totodată, prin votarea adoptării de către acesta a hotărârilor privind aprobarea bugetelor C.L. al Comunei Vulcana-Pandele, Jud. Dâmbovița, pentru anii 2010, 2011 și 2012, RĂDULESCU VALERIU a încălcat și regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă.

Astfel, RĂDULESCU VALERIU a încălcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2011, potrivit cărora ”Nu pot lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, dispozițiile art. 75, lit. a) și c) din legea Legea 393/2004, potrivit cărora ”Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusive […] o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri”, precum şi dispozițiile art. 77 din Legea 393/2004, potrivit cărora ”Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situaţiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. RĂDULESCU VALERIU nu a depus la dosarul de evaluare puncte de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Sursa: ANI

Adaugă un Comentariu

*