Știri, Muntenia-Sud, România|luni, decembrie 17, 2018
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » FENOMEN: Agenția de Integritate a declarat în incompatibilitate alți 15 aleși locali

FENOMEN: Agenția de Integritate a declarat în incompatibilitate alți 15 aleși locali 

Foto: realitatea.net

Agenția Națională de Integritate a constat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese de natură administrativă în cazul a 15 aleși locali: un primar, șase viceprimari, șapte consilieri locali și o persaonă care a îndeplinit această funcție în trecut.

Starea de incompatibilitate a fost cauzată de îndeplinirea, simultan cu funcția publică, fie a calității de administrator al unei societăți comerciale, fie cea de persoană fizică autorizată ori membru în consiliul de administrație al unei instituții școlare. DE asemenea, ANI a mai reținut că unii dintre aleșii pe care i-a declarat incompatibili au derulat, prin firma proprie, activități comerciale cu instituția publică pe care o reprezentau sau erau angajați în primărie și îndeplineau și funcția de consilier local.

Lista celor declarați incompatibili

1. POPUȘ LUCIAN, Primar al Comunei Sînmartin, Jud. Bihor
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 iunie 2008 – 25 noiembrie 2013, întrucât a deținut, simultan, funcția de primar și calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Sînmartin în Adunarea Generalã a Acționarilor a S.C. DISTRIGAZ VEST S.A. – Oradea.

2. AVRAM GEORGE, Viceprimar al Municipiului Bistrița, Jud. Bistrița-Nãsãud
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 iunie – 29 iulie 2008, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și funcția de administrator la S.C. AQUABIS S.A. De asemenea, acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 29 noiembrie 2011 – 15 octombrie 2014, întrucât a deținut, simultan funcția de viceprimar, și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Generale nr. 5 „Lucian Blaga”, respectiv al Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” Bistrița.

3. CHIU IOAN, Viceprimar al Comunei Dieci, Jud. Arad
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie 2008 – 12 mai 2010, întrucât a deținut, simultan, funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul „Chiu Ioan Adrian AF”.

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 24 februarie 2012 – 29 iulie 2014, întrucât a deținut, simultan, funcția de viceprimar și calitatea de persoanã fizicã autorizatã în cadrul CHIU IOAN „MÃGURA CROCNA” PERSOANÃ FIZICÃ AUTORIZATÃ.

4. MINCÃ ALEXANDRU, Viceprimar al Comunei Zâmbreasca, Jud. Teleorman
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 iunie 2012 – 30 septembrie 2014, întrucât a deținut, simultan, funcția de viceprimar și calitatea de membru întreprindere familialã în cadrul „ȚÃPURICà ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÔ.

5. MARC IOAN, Viceprimar al Comunei Sãvârșin, Jud. Arad
INCOMPATIBILITATE

Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 29 iunie 2012, întrucât deține, simultan, funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoanã fizicã autorizatã în cadrul MARC IOAN ”ID” PERSOANÃ FIZICÃ AUTORIZATÃ.

6. JIVA DORIN VIRGIL, Viceprimar al Comunei Tîrnova, Jud. Arad
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 iulie 2012 – 04 februarie 2013, întrucât a deținut, simultan, funcția de viceprimar și calitãțile de administrator și asociat unic în cadrul unei societãți comerciale, precum și calitatea de persoanã fizicã autorizatã în cadrul JIVA DORIN VIRGIL „LACUL” P.F.A.

7. CRISTEA CLAUDIU LEONARDO, Viceprimar al Municipiului Adjud, Jud. Vrancea
INCOMPATIBILITATE

Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 09 mai 2013, întrucât deține, simultan, funcția de viceprimar și funcția de administrator al unei societãți comerciale.

8. CSIRAK ZSOLT TAMAS, Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Botiz, Jud. Satu Mare
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitãrii mandatului 2008 – 2012, întrucât P.F.A. CSIRAK ZSOLT TAMAS și S.C. PCSPED S.R.L. (societate în cadrul cãreia persoana evaluatã deține funcția de reprezentant, respectiv, calitatea de asociat unic și funcția de administrator) au încheiat cu Primãria Comunei Botiz (prin reprezentant legal Csirak Zsolt Tamas) un numãr de cinci contracte de prestãri servicii și douã acte adiționale, în temeiul cãrora P.F.A. CSIRAK ZSOLT TAMAS și societatea comercialã au încasat suma de 60.075,41 Lei.

9. HOTCA TÃMAȘ, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Botiz, Jud. Satu Mare
INCOMPATIBILITATE

Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data 29 februarie 2012, întrucât societatea comercialã al cãrei asociat unic și administrator este a încheiat cu Primãria Comunei Botiz un contract de furnizare materiale de construcții în valoare de 60.000 Lei.

10. GHIURCAN ȘTEFAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Botiz, Jud. Satu Mare
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 09 iunie 2009 – 21 mai 2012, întrucât a încheiat contracte de prestãri servicii cu Primãria Comunei Botiz în valoare totalã de 56.823 Lei (fãrã T.V.A.), prin intermediul GHIURCAN ȘTEFAN P.F.A., în cadrul cãreia persoana evaluată deține calitatea de titular persoană fizică autorizată.

11. OLTEANU PAUL IULIAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, București
INCOMPATIBILITATE

Se aflã în stare de incompatibilitate, întrucât deține, simultan, funcția de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, București, și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în cadrul aparatului propriu al Primarului Sectorului 1, București.

12. BURLAN MIÞU OLIVIA SIMONA, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Brezoi, Jud. Vâlcea
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada deținerii calității de consilier local, societatea comercialã în cadrul cãreia persoanei evaluatã deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator a emis facturi fiscale prin care a furnizat produse în valoare de 14.559,3 Lei cãtre Primãria Orașului Brezoi.

13. VLAD DECEBAL GHEORGHE, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Brezoi, Jud. Vâlcea
INCOMPATIBILITATE

Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 14 februarie 2013, întrucât societatea comercialã în cadrul cãreia tatãl persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și administrator a furnizat Primãriei Brezoi cherestea în valoare de 27.129,21 Lei.

14. GÎNDULESCU PETRU, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roman, Jud. Neamþ
CONFLICT DE INTERESE DE NATURÃ ADMINISTRATIVÃ

A participat la deliberarea și adoptarea hotãrârii consiliului local privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local, respectiv alocarea sumei de 15.000 Lei cãtre Parohia Bisericii „Sfântul Gheorghe”, în vederea executãrii lucrãrilor de consolidare, restaurare ºi reabilitare ale bisericii. Anterior acestei hotãrâri, societatea comercialã în cadrul cãreia deþine funcþia de administrator/asociat unic a încheiat un contract de lucrãri în valoare de 2.679.840 Lei cu Parohia Sf. Gheorghe.

15. BURLACU ADRIAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, Jud. Mureș
CONFLICT DE INTERESE DE NATURÃ ADMINISTRATIVÃ

Având un interes patrimonial, a participat la deliberarea și adoptarea a șase hotãrâri emise de Consiliul Local al Municipiului Sighișoara privind organizarea, în luna iulie a fiecãrui an, a Festivalului Sighișoara Medievalã, în parteneriat cu Asociația Turisticã Sighișoara.

Ulterior adoptãrii hotãrârilor, în calitate de Președinte al Asociației Turistice Sighișoara a semnat cu Primãria Sighișoara trei acorduri de parteneriat privind organizarea, în luna iulie din fiecare an, a Festivalului Sighișoara Medievalã.

Decizia de aprobare a parteneriatelor dintre Primãria Municipiului Sighișoara și Asociația Turisticã Sighișoara îi garanta persoanei fizice BURLACU ADRIAN desfãșurarea în cele mai bune condiții a activitãții de comerciant, prin intermediul societãții comerciale (cu puncte de lucru în perimetrul desfãșurãrii festivalului) al cãrei asociat unic și administrator este.

 

Adaugă un Comentariu

*