Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, mai 31, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » FONDURI: Calendarul POR 2014-2020 pentru următoarele trei luni

FONDURI: Calendarul POR 2014-2020 pentru următoarele trei luni 

Foto: legestart.ro

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a lansat şapte apeluri de proiecte, în valoare totală de 2,18 miliarde euro, adică aproape 31% din bugetul alocat. În total, la nivelul tuturor celor opt regiuni de dezvoltare au fost depuse până acum 1.282 de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 1,08 miliarde euro. Dintre acestea, 1.088 de proiecte se află în etapa de verificare a conformității administrative, iar 39 de proiecte au depășit această etapă și au intrat în etapa de evaluare tehnică și financiară. Cele mai multe proiecte au fost depuse pentru prioritatea de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi (1.053 de proiecte). Proiectele cu cea mai mare valoare, 301,69 milioane euro (valoare eligibilă), au fost depuse pentru prioritatea 6.1 – Drumuri județene (14 proiecte).

Cele şapte apeluri de proiecte lansate până acum sunt:
• Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Obiectiv specific 2.1 A – Microintreprinderi.
• Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv Specific 3.1A – cladiri rezidențiale.
• Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Obiectiv Specific 5.1 – patrimoniul cultural.
• Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Obiectiv Specific 5.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate.
• Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Obiectiv Specific 6.1 – modernizarea drumurilor județene.
• Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Obiectivul Specific 7.1 – dezvoltarea infrastructurii de turism
• Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică.

tabel-por-2014-2020Pentru viitor, sunt avute în vedere următoarele acţiuni:
• Relansarea imediată a apelurilor de proiecte pentru care se termină perioada de depunere;
• Lansarea celorlalte apeluri de proiecte până în luna martie 2017;
• Scurtarea perioadei de timp între momentul lansării și cel al depunerii proiectelor (de la 2 luni la 1 lună) pentru apelurile care se vor relansa;
• Continuarea activităților de informare a beneficiarilor/ potențialilor beneficiari;
• Training pentru potențialii beneficiari.

Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional (CMPOR) 2014-2020 a stabilit lansarea unui apel național (nu pe regiuni) pentru prioritatea de investiție 8.1., obiectivul specific 8.3. – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale (grupurile vulnerabile copii şi persoane cu dizabilităţi). Alocările financiare aferente sunt de 16,32 milioane de euro pentru grupurile vulnerabile ”copii” și 73,41 milioane de euro pentru ”persoane cu dizabilităţi”.

Calendarul estimativ pentru următoarele trei luni include lansarea următoarelor priorități:
• AP1 – Promovarea transferului tehnologic /OS 1.1 entități de transfer tehnologic, lansare apel de intenție,
• AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.1-B – Incubatoare/acceleratoare de afaceri,
• AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri,
• AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice – 7 REGIUNI,
• AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice – Bucuresti –lfov,
• AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – mobilitate urbană – 7 REGIUNI,
• AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 C – mobilitate urbană – Bucuresti –lfov,
• AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – 7 REGIUNI,
• AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.1 – mobilitate urbană,
• AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate,
• AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.3 –regenerarea comunităților marginalizate în zona urbană,
• AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.4 – infrastructură educațională în zona urbană,
• AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale – bătrâni – 7 REGIUNI.

De asemenea, vor fi lansate apelurile pentru ITI Delta Dunării.

Adaugă un Comentariu

*