Știri, Muntenia-Sud, România|luni, august 3, 2020
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » FONDURI: Guvernul a alocat 15 milioane de lei pentru sprijinirea IMM-urilor

FONDURI: Guvernul a alocat 15 milioane de lei pentru sprijinirea IMM-urilor 

plan afaceri k

Suma de 15 milioane de lei reprezintă cea de-a treia tranșă deblocată în 2015, din fondurile ce urmează să fie repartizate de Guvern pe o perioadă de șase luni, în mod eșalonat, pentru programele destinate IMM-urilor. Potrivit procedurilor, etapele de implementare până la plata beneficiarilor durează minimum șase luni, acestea fiind: înscriere solicitanți; depunere documente, verificare administrativă și de eligibilitate, semnare contracte de finanțare; efectuare cheltuieli; depunere deconturi; certificare cheltuieli. Prin urmare, beneficiarii sumelor deblocate astăzi de Guvern se prezintă la decont începând cu luna octombrie, plățile efectuându-se în perioada octombrie – 15 decembrie.

PROGRAME PENTRU IMM-uri

1. Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitatea accesului la finanțare START

Programul START vizează facilitarea accesului la finanţare a tinerilor întreprinzători. Prin acest program sunt acordate alocaţii financiare nerambursabile de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 125.000 lei/beneficiar.

2. Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri – SRL-D

Programul SRL-D (Societate cu Răspundere Limitată – Debutant) vizează acordarea de sprijin oricărui cetățean român care doreşte să își deschidă o afacere (şi care nu a mai avut una până acum), prin acordarea unui credit nerambursabil reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare.

3. Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață – COMERȚ

Programul urmăreşte: întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă, precum și dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă. Prin acest program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocației financiare nerambursabile (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei/beneficiar.

4. Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM-urilor – FEMEIA MANAGER

Programul urmăreşte:
– îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat;
– stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;
– dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;
– creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar.

5.Programul național multianual de înființare și dezvoltare de INCUBATOARE tehnologice și de afaceri.

  • Programul are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.
  • Contravaloarea alocaţiei de la bugetul Programului pentru construcţia şi/sau renovarea/reabilitarea şi amenajarea fiecărei noi locaţii care va fi inclusă în Program cu destinaţia de incubator de afaceri este de maximum 500.000 lei şi de maximum 200.000 lei pentru reabilitarea/renovarea şi reamenajarea clădirii incubatorului la începutul fiecarui nou ciclu de incubare.

 

6. Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

  • Obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii.
  • În anul 2015, Programul urmăreşte organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri.

 

7. Programul de dezvoltare antreprenorială UNCTAD/ EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

  • Programul UNCTAD/EMPRETEC este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor implementat de către Ministerul Energiei, IMM si Mediului de Afaceri (MEIMMMA)
  • EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.
  • Grupul ţintă al programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Adaugă un Comentariu

*