Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, martie 29, 2020
Sunteți Aici Home » AGRICULTURĂ » FONDURI: S-a deschis sesiune de depunere a proiectelor de afaceri neagricole în mediul rural

FONDURI: S-a deschis sesiune de depunere a proiectelor de afaceri neagricole în mediul rural 

Sursa foto: artizanat-bucuresti.ro

Românii interesaţi să dezvolte afaceri neagricole în mediul rural pot obţine fonduri europene nerambursabile, dacă depun un proiect viabil în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a deschis sesiuni pentru depunerea proiectelor de investiţii pentru trei submăsuri:

– „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta Irigații, Submăsurii 4.3 (sM4.3)
– „Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale”, Submăsura 6.2 (sM6.2)
– „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”, Submăsura 6.4 (sM6.4)

În cadrul primelor două submăsuri, se va beneficia de finanţare nerambursabilă în procent de 100%. Cât priveşte proiectele depuse în cadrul Submăsurii 6.4, intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%, existând posibilitatea de a se mări la 90%, în anumite condiții prevăzute in Ghidul Solicitantului.

Sesiunile de primire a proiectelor de investiţii se încheie în data de 30 octombrie 2015, ora 16:00, iar cererile de finanţare se depun online.

Alocarea financiară pentru această sesiune aferentă Submăsurii 4.3 (sM4.3) „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta Irigații, este de 218.000.000 Euro. Fondurile nerambursabile vor fi disponibile pentru restructurarea modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces și de adaptare a acesteia la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile. Pragul de calitate lunar începe de la 75 de puncte (14 – 31 iulie 2015), ulterior el scade treptat ajungând la punctajul minim de 20 de puncte (1 – 30 octombrie 2015).

Sprijinul public nerambursabil pentru beneficiarii acestei submăsuri este de 100% și nu va depăși 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune sau 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare.

Submăsura 6.2 (sM6.2) „Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale” dispune de o alocare financiară de 44.164.707 Euro pentru sesiunea continua anuală de primire a proiectelor. Pragul de calitate lunar pentru sM 6.2 începe de la 60 de puncte, urmând să descrească lunar până la minimul de 15 puncte între 1-30 octombrie 2015.

Investițiile eligibile din cadrul acestei submăsuri vor beneficia de finanțare nerambursabilă în procent de 100% pentru a asigura înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale. Activitatea acestora poate include mai multe tipuri de investiții: fabricarea produselor textile și a încălțămintei, prelucrarea lemnului, producția și furnizarea de energie electrică, activități de servicii informatice, activităţi de creaţie şi interpretare artistică, activităţi de design specializat etc.

Beneficiarii care depun proiecte de investiții pot primi 50.000 Euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului până la 70.000 euro/ proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism.

Pentru Submăsura 6.4 (sM6.4) „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” contribuția publică totală aferentă acestei sesiuni este de 57.214.935 Euro. Pragul de calitate lunar, stabilit pentru perioada imediat următoare lansării, 14 – 31 iulie 2015, este de 60 puncte. În ultima lună de primire a Cererilor de Finanțare (1 – 30 octombrie), pragul minim de selecție va fi de 15 puncte. Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%, existând posibilitatea de a se mări la 90%, în anumite condiții prevăzute in Ghidul Solicitantului.

Cei interesați să depună Cereri de Finanțare în cadrul Submăsurii 6.4, pot obține până la maximum 200.000 Euro/ proiect pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii), pentru investiții în producerea și comercializarea produselor non-agricole (produse textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, de hârtie și carton, chimice, farmaceutice), investiții asociate cu industria metalurgică (fabricarea de constructii metalice, mașini, utilaje și echipamente), investiții legate de furnizarea de servicii.

Adaugă un Comentariu

*