Știri, Muntenia-Sud, România|luni, mai 25, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » GIURGIU: Sprijin financiar de la Primărie pentru realizarea instalaţiilor de încălzire pe orizontală

GIURGIU: Sprijin financiar de la Primărie pentru realizarea instalaţiilor de încălzire pe orizontală 

giurgiu

Primăria municipiului Giurgiu, prin Direcţia de Asistenţă Socială, acordă sprijin financiar familiilor aflate în dificultate, pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din municipiului Giurgiu, în limita a 50% din valoarea lucrărilor, dar nu mai mult de 700 de lei.

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, persoanele fizice din municipiul Giurgiu trebuie să îndeplinească cel puţin unul dintre următoarele criterii:
– Venitul pe membru de familie să fie mai mic sau egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată; dovada se va face cu adeverinţe de venit, taloane de pensie, pentru luna anterioară celei în care se face solicitarea;
– Unul dintre membrii familiei este persoană cu handicap de gradul I; dovada se va face cu certificatul de încadrare în gradul de handicap, copie şi original;
– Proprietarul (proprietarii) apartamentului sunt pensionari; dovada se va face cu taloane de pensie pentru luna anterioară celei în care se face solicitarea, în copie şi original.

Documentele necesare pentru a beneficia de acest sprijin financiar sunt:
– cerere tip privind acordarea unui sprijin financiar pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din municipiul Giurgiu;
– copie C.I./B.I;
– adeverinţă de salariat/copie talon pensie/copie certificat de handicap gradul I;
– copie a contractului lucrării de execuţie a instalaţiei interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală precum şi proiectul tehnic de realizare;
– copie hotărâre adunare generală a asociaţiei de proprietari sau a tuturor proprietarilor din condominiu (sau scară de bloc), de modificare a sistemului de încălzire centralizat şi de menţinere a acestuia pentru o perioadă de minim 5 ani;
– dovada că sunt utilizatori ai serviciului de alimentare centralizată cu energie termică (de la asociaţia de proprietari sau de la furnizorul de serviciu).

Comisia va analiza cererea şi înscrisurile anexate acesteia şi va propune Consiliului Local Giurgiu acordarea sprijinului financiar, precum şi cuantumul acestuia pentru fiecare persoană fizică solicitantă. Plata se va efectua în contul prestatorului, în numele şi pe seama beneficiarului ajutorului financiar, iar pentru efectuarea plăţii, beneficiarul va completa şi va semna solicitarea.

Adaugă un Comentariu

*