Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, aprilie 4, 2020
Sunteți Aici Home » ÎNVĂŢĂMÂNT » GRANTURI: Liceele pot obţine fonduri să reducă abandonul şcolar şi promovarea BAC-ului

GRANTURI: Liceele pot obţine fonduri să reducă abandonul şcolar şi promovarea BAC-ului 

inspectoratul scolar dambovita 2

Ministerul Educaţiei a lansat schema de Granturi pentru licee din cadrul Proiectul privind învățământul preuniversitar R.O.S.E. – Romanian Secondary Education Project, care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, informează Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa.

Luna aceasta, va fi făcută publică lista unităților de învățământ eligibile, urmând ca în perioada iunie –iulie 2016 să fie lansat apelul la propuneri de proiecte și să fie elaborate propunerile de proiecte din partea liceelor. Evaluarea aplicațiilor se va realiza în septembrie 2016, urmând ca din luna octombrie să pornească implementarea proiectelor care se vor desfășura pe maximum patru ani.

Schema de grant debutează în septembrie 2016, în prima etapă fiind incluse aproximativ 25% din liceele eligibile, restul unităților putând aplica începând cu luna septembrie 2017. Mai multe informații se vor găsi pe site-ul IȘJ Dâmbovița în spațiul alocat proiectului http://www.isj-db.ro/proiectul-pentru-nv-m-ntul-secundar-rose

Proiectele de granturi vor fi construite pe nevoile reale ale elevilor, fiecare unitate personalizând propunerile astfel ca activitățile desfășurate să fie potrivite cu obiectivul proiectului și specificul unității școlare și asumate de cadrele didactice, elevi și părinți.

Proiectul este structurat pe trei componente, cea care vizează învățământul preuniversitar fiind componenta 1 – Intervenţii la nivelul liceelor și intervenții sistemice.

Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de 100.000 Euro. Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.

Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor include, printre altele:
-activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile directe);
– activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurile directe);
– lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe).

Subcomponenta 1.2 Intervenții sistemice, în valoare totală de 17,2 milioane de Euro, își propune să contribuie la sprijinirea școlilor pentru asigurarea îmbunătățirii ratei de tranziție în învățământul superior, prin activități cum ar fi:
– revizuirea curriculumului din învățământul secundar superior;
– formarea profesorilor și a directorilor pentru implementarea noului curriculum și pentru a asigura centrarea pe elev;
– creșterea calității activităților de formare de la nivelul Caselor Corpului Didactic;
– revizuirea băncii de itemi de evaluare, formarea profesorilor în domeniul evaluării și îmbunătățirea platformei on-line pentru evaluări și examene naționale;
– dezvoltarea de materiale digitale pentru ameliorarea procesului de predare – învățare – evaluare.

Adaugă un Comentariu

*