Știri, Muntenia-Sud, România|miercuri, februarie 8, 2023
Sunteți Aici Home » Sud-Muntenia » Dâmboviţa » IMPLICARE: Demers parlamentar pentru reînfiinţarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor

IMPLICARE: Demers parlamentar pentru reînfiinţarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor 

oana vladuca

Deputata PSD de Dâmboviţa Oana Vlăducă a adresat, săptămâna aceasta, o interpelare ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale – Lucian Romaşcanu, solicitându-i să întreprindă demersurile necesare pentru reînfiinţarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, care a funcţionat în perioada 2002-2010, după care a dispărut din lipsă de finanţare, dar şi din cauza incompatibilităţii unor membri.

„Având în vedere că în programele concepute în cadrul Agendei Digitale pentru România 2020 se disting mai multe linii de acțiune care vizează în mod direct bibliotecile, consider oportună reînființarea Comisiei Naționale a Bibliotecilor, care se va preocupa în special de:
– Participarea la Proiectul European „Europeana” cu peste 700.000 de înregistrări digitale, într-un mod coordonat si unitar. Până in prezent, acest obiectiv este realizat sub 30%;
– Implementarea și utilizarea unui singur punct de acces al informației digitale legate de patrimoniul cultural, dar și de educație, de petrecerea timpului liber;
– Materializarea și digitizarea patrimoniului cultural (biblioteci, arhive fizice și audiovizuale, muzee) pentru deschiderea acestui a la nivel european și pentru conservarea acestuia în timp;
– Dezvoltarea Arhivelor Digitale ale Patrimoniului Cultural Român;
– e-Accesibilitatea în bibliotecile publice pentru persoanele cu dizabilități;
– Îmbunătățirea competențelor digitale ale cetățenilor prin acțiuni ale bibliotecilor publice;
– Îmbunătățirea interacțiunii dintre cetățeni şi conținutul cultural digital;
– Promovarea creării de conținut digital original, specific comunităților din România”, se arată în textul interpelării deputatei Oana Vlăducă – membră în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Potrivit Legii nr. 334/2002, atribuţiile Comisiei Naţionale a Bibliotecilor sunt:
• elaborează strategii şi programe pentru sistemul național de biblioteci;
• coordonează activitatea de informare şi documentare din sistemul național de biblioteci, elaborează programe şi metodologii privind informatizarea sistemului naţional de biblioteci;
• propune programe de cercetare în domeniul biblioteconomiei, istoriei cărţii şi ştiinţelor informării;
• elaborează şi propune metodologiile, normele, normativele şi reglementările din domeniul protejării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;
• elaborează norme-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor finanţate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi a bibliotecilor de drept privat cu acces public;
• elaborează metodologia de organizare a inspecției în biblioteci, cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a bibliotecilor în raport cu strategiile şi standardele naţionale, de a propune soluţii de impulsionare a dezvoltării şi de a sprijini procesul decizional de la nivelul administrației centrale şi locale;
• elaborează raportul anual privind starea sistemului naţional de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de la unităţile de profil din teritoriu etc.

Adaugă un Comentariu

*