Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, iulie 5, 2020
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » INFO FISCAL: Impozitul pe construcţii. Cota de impunere, baza de calcul şi scutirile aplicabile

INFO FISCAL: Impozitul pe construcţii. Cota de impunere, baza de calcul şi scutirile aplicabile 

bani

Prin Legea nr. 11/2015 s-au adus modificări importante în ceea ce priveşte impozitul pe construcţii. În primul rând, cota acestuia redusă la 1%, faţă de 1,5% în 2014, iar baza de calcul de la care se porneşte pentru determinarea impozitului este soldul debitor al conturilor de construcţii valoare brută existentă în situaţiile finan ciare de la data de 31 decembrie a anului anterior.

De asemenea, precizează Direcţia de Finanţe Dâmboviţa, modernizările realizate în cursul anului nu se iau în calcul la determinarea impozitului pentru anul în curs, ci începând cu anul următor. Totodată, nu se datorează impozit pe construcţii către bugetul de stat pentru construcţiile la care se datorează impozit pe clădiri către bugetul local. În plus, se extinde scutirea la impozitul datorat pentru clădirile situate în parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice aprobate conform legii.

Alte modificări privind impozitul pe construcţii

– dacă în anul în curs se efectuează o consolidare, modernizare sau extindere pentru o construcție deținută prin contract de închiriere, administrare sau alt contract cu drept de folosință, această sumă nu se află în sfera impozitului. Această prevedere trebuie analizată în contextul notificării proprietarului cu valoarea modernizării iar, după caz, acesta va avea obligația reactualizării bazei impozabile.

– nu se datorează impozit pe construcții pentru cele regăsite în subgrupa 1.2.9 „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din catalogul mijloacelor fixe.

– nu se datorează impozit la bugetul de stat pentru valoarea construcțiilor deținute de structurile sportive.

– nu se datorează impozit la bugetul de stat pentru valoarea construcțiilor situate în afara frontierei de stat a României, chiar dacă acestea se regăsesc în apele mărilor teritoriale și a zonei economice maritime a României.

– în cazul în care se efectuează modernizări sau amenajări la construcții aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale deținute într-o formă legală de un operator economic, pentru acestea nu se datorează impozit la bugetul de stat. Același tratament de scutire de impozit la bugetul de stat se va aplica și dacă o astfel de construcție urmează să fie trecută în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale în perioada următoare a exercițiului.

– pentru construcțiile administrate de RAAPPS nu se datorează impozit la bugetul de stat.

– dacă în cursul anului curent se înregistrează operațiuni de majorare sau diminuare a soldului debitor al conturilor de construcții (vânzări, cumpărări), impozitul din anul curent nu se recalculează iar acestea vor fi luate în considerare la calcul impozitului datorat în anul următor.

– cheltuiala cu impozitul pe construcții datorat bugetului de stat este o sumă deductibilă la calculul impozitului pe profit.

– impozitul pentru anul 2015 se declară o singură dată în baza declarației 100 până pe data de 25 mai şi se achită în două rate egale, până la data de 25 mai, respectiv 25 septembrie inclusiv.

– contribuabilii care nu au datorat anul trecut impozit, dar începând cu 2015 datorează la plată acest impozit, au termen până pe 30 ianuarie 2015 să depună declarație de mențiuni 010 pentru a declara în vectorul fiscal impozitul pe construcții.

Adaugă un Comentariu

*