Știri, Muntenia-Sud, România|vineri, iulie 10, 2020
Sunteți Aici Home » AGRICULTURĂ » INFO UTIL: De ce nu primesc toţi fermierii ajutor de stat pentru secetă

INFO UTIL: De ce nu primesc toţi fermierii ajutor de stat pentru secetă 

oana nastase APIA 4

Fermierii români ale căror producţii agricole au fost calamitate din cauza secetei de anul acesta pot solicita, până pe 2 decembrie, ajutor financiar din partea statului. Sprijinul se acordă pentru porumb, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşune şi fâneaţă.

Potrivit Oanei Năstase – purtător de cuvânt APIA Dâmboviţa, nu vor beneficia de sprijin din partea statului agricultorii care nu deţin proces-verbal de constatare a calamităţii şi evaluare a pagubei, încheiat în perioada 1 aprilie – 20 octombrie 2015. Cu alte cuvinte, degeaba spui acum că ai avut cultura calamitată, dacă nu te-ai dus la Primărie şi nu au cerut să vină comisie la faţa locului! Prin urmare, este bine de ştiut pentru viitor că trebuie să procedaţi astfel, indiferent că statul anunţă sau nu acordarea unor eventuale despăgubiri. Este mult mai bine să deţii un proces-verbal, decât să pierzi ajutorul guvernamental care nu se va acorda niciodată fără ca la dosar să existe acest document!

De asemenea, este obligatoriu ca din acest document să reiasă că suprafaţa cultivată a fost afectată de secetă cel puţin în procent de 30%. Nu primesc ajutor pentru compensarea pagubelor produse de secetă agricultorii care nu sunt înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015 şi nici aceia care au fost declaraţi neeligibili pentru SAPS, în urma controalelor efectuate.

În judeţul Dâmboviţa, există 2.590 de potenţiali beneficiari ai sprijinului pentru culturi calamitate, însă momentan nu s-a depus nicio cerere. Dintre aceştia, doar 106 sunt persoane juridice.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune la Centrele locale sau Centrele județene ale APIA unde solicitantul a depus cererea unica de plata pentru anul 2015, însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;
b) copie a atestatului de producător, după caz;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;
d) copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;
e) document cont bancar deschis la instituţii de credit pentru persoanele fizice
f) document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru persoane juridice.

Valoarea maximă a ajutorului de stat poate ajunge până la următoarele cuantumuri, în funcţie de cultură şi categoria de fermier:

tabel APIA seceta

Adaugă un Comentariu

*