Știri, Muntenia-Sud, România|marți, februarie 18, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » INFO UTIL: Locuieşti în Târgovişte? Iată cum obţii scutire de la plata impozitului!

INFO UTIL: Locuieşti în Târgovişte? Iată cum obţii scutire de la plata impozitului! 

taxe si impozite 1

Târgoviştenii cu venituri modeste beneficiază, începând cu anul acesta, de scutire de la plata impozitului pe clădirile de domiciliu. Se încadrează în dispoziţiile aprobate de Consiliul Local proprietarii (coproprietarii) care au venituri lunare sub salariul minim brut pe ţară (975 lei, pentru perioada ianuarie – iunie 2015 şi 1050 lei, pentru perioada iulie – decembrie 2015) şi cei care trăiesc exclusiv din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.

Scutirea se acordă numai dacă persoanele respective nu deţin alte proprietăţi imobiliare, cu excepţia celor moştenite, şi dacă nu figurează în evidenţele Primăriei cu debite restante. O procedură similară se aplică şi în ceea ce priveşte impozitul pe teren. Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, primarul Cristian Stan a dispus organizarea unui birou de îndrumare în cadrul Serviciului Taxe şi Impozite.

Scutirea se acordă pe bază de cerere (se ridică de la Serviciul Taxe şi Impozite) şi documente justificative, care trebuie depuse până în data de 31 martie 2016, respectiv:
– Copie după cartea de identitate a proprietarului (coproprietarilor, dacă este cazul)
– Copie după actul de proprietate
– Declaraţie cu veniturile realizate în 2015, dată de proprietar (coproprietari). Formularul tip se găseşte la Serviciul Taxe şi Impozite
– Adeverinţă de venit, cupoane de pensie, alte documente justificative a veniturilor lunare obţinute de proprietar (coproprietari)
– Documente din care să rezulte că beneficiază de şomaj sau ajutor social.

Potrivit Codului Fiscal în vigoare de la 1 ianuarie 2016, nu se datorează impozit nici pentru:
– clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

– clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

– clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

– clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) – e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Adaugă un Comentariu

*