Știri, Muntenia-Sud, România|joi, octombrie 22, 2020
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » ISTORIE: 13 septembrie, Ziua pompierilor din România. 168 de ani de la bătălia din Dealul Spirii

ISTORIE: 13 septembrie, Ziua pompierilor din România. 168 de ani de la bătălia din Dealul Spirii 

ziua-pompierilor

În fiecare an, sărbătorim pe 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România. Ea marchează una dintre paginile de eroism semnate de către pompierii militari încă de la înfiinţare.

Intrarea în Bucureşti a trupelor otomane a prilejuit unităţilor române prezente în garnizoană, printre care şi Compania de Pompieri, unul dintre cele mai înălţătoare momente ale Revoluţiei române de la 1848: bătălia din Dealul Spirii, devenită simbol al luptei pentru libertate şi independenţă naţională a poporului român.

Comandantul Regimentului 2 Infanterie şi şeful garnizoanei Capitalei, colonelul Radu Golescu, primise ordin în ziua de 12 septembrie, din partea Locotenenţei Domneşti, să deplaseze în ziua urmatoare subunităţile în Dealul Spirii, pentru a participa la primirea unei coloane otomane formată din aproape 6.000 luptători şi comandată de Kerim Paşa, ce urma sa preia cazarma din acea zonă. Însa lucrurile au luat cu totul alt curs.

Printr-o coincidenţă, în data de 13 septembrie, cu puţin timp înaintea sosirii trupelor otomane, avusese loc înmânarea noilor drapele Regimentului 2 infanterie. Solemnitatea a influenţat moralul şi devotamentul ostaşilor, voinţa de a apăra demnitatea naţională. Aceeaşi stare de spirit îi caracteriza şi pe ostaşii Companiei de Pompieri comandaţi de căpitanul Pavel Zăgănescu. Aceştia voiau sa meargă cu toţii la cazarma din Dealul Spirii, convinşi de iminenţa unui conflict armat cu otomanii. Soldaţii lăsaţi pentru paza cazărmii au cerut comandantului lor: „Luaţi-ne şi pe noi, nu ne lăsaţi în cazarmă, ca pe nişte nevrednici, căci dacă acolo, în Dealul Spirii, va fi vreun război, noi vrem să murim cu fraţii noştri.”

Încleştarea propriu-zisă s-a declanşat ca urmare a unei altercaţii între un ofiţer al companiei de Pompieri (sublocotenentul Dincă Bălsan) şi unul otoman. Deşi împresuraţi din toate părţile de turci, pompierii s-au avântat cu curaj împotriva acestora, alternând focurile de armă cu lupta la baionetă şi lovind fără cruţare inamicul care, în pofida superiorităţii numerice, a fost cuprins de panică.

Otomanii au reuşit să pună în poziţie de tragere două piese de artilerie şi au deschis focul asupra pompierilor. Aceştia au pornit împotriva tunurilor inamice şi după o scurtă luptă au capturat gurile de foc, pe care le-au întors împotriva duşmanului. Efectele au fost puternice: din rândurile otomanilor au căzut zeci de morţi şi răniţi.

Pompierii nu au încetat lupta decât atunci când Kerim-Paşa, văzând că nu poate înfrânge rezistenţa garnizoanei din Dealul Spirii, a trimis un ofiţer care a propus încetarea focului, garantând în schimb „libera ieşire din cazarmă”, angajament care nu a fost respectat de otomani. Pompierii au dovedit pe timpul luptei din Dealul Spirii vitejie, curaj şi dibăcie în rezolvarea situaţiilor de luptă, capacitate de rezistenţă şi spirit de sacrificiu în inegala confruntare cu trupele otomane covârşitoare.

Au căzut în această eroică bătălie mai mult de jumătate din efectivul companiei de pompieri, între care şi ofiţerii Dănescu şi Starostescu, precum şi o parte din ostaşii Batalionului 2 din Regimentul 2 infanterie, care participaseră la luptă, trăgând asupra turcilor din interiorul cazărmii. Şi-au pierdut viaţa în inegala încleştare 200 de otomani, 47 de soldaţi pompieri şi 2 ofiţeri şi au rezultat peste 100 de răniţi. Toate sursele istorice, martorii oculari, contemporanii bătăliei, apreciază în unanimitate că majoritatea jertfelor au fost date de pompieri, ei aflându-se în vâltoarea încleştării.

Primul Parlament al României, apreciind sacrificiul eroilor de la 13 septembrie1848, curajul şi patriotismul pompierilor militari, a acordat în anul 1860 participanţilor la eroicul act, pensii pe viaţă şi prima medalie românească: PRO VIRTUTE MILITARI. În memoria pompierilor militari morţi în bătălia de pe Dealul Spirii, în anul 1901 a fost inaugurat pe strada 13 Septembrie, în faţa Arsenalului Armatei, Monumentul Eroilor Pompieri. Recunoaşterea faptului că 13 Septembrie 1848 este unul dintre cele mai semnificative momente din tradiţiile de luptă ale armei pompierilor a fost unanimă, indiferent de epocile istorice şi regimurile politice prin care a trecut ţara.

Drept urmare, ziua de 13 Septembrie a fost sărbătorită dintotdeauna ca fiind  ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA. În fiecare an, în această zi, se cuvine să cinstim memoria eroilor pompieri care şi-au jertfit viaţa pe altarul patriei, pentru dreptate şi libertate, pentru independenţa de stat a României şi pentru apărarea şi salvarea vieţii semenilor, ducând mai departe, cu onoare şi devotament, nobila misiune încredinţată. “CINSTE ŞI ONOARE MEMORIEI EROILOR POMPIERI !”

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL I.S.U. „BASARAB I” DÂMBOVIŢA

Adaugă un Comentariu

*