Știri, Muntenia-Sud, România|vineri, septembrie 18, 2020
Sunteți Aici Home » Sud-Muntenia » Argeș » ISU Argeş continuă programul de voluntariat „Salvator din pasiune”

ISU Argeş continuă programul de voluntariat „Salvator din pasiune” 

Afis Salvator din pasiune 1

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș va relua, în perioada 13 – 24 februarie, campania de înscriere şi recrutare a voluntarilor specializaţi în acordarea primului ajutor, descarcerare şi misiuni de stingere a incendiilor. Dosarele se pot depune, de luni până vineri, între orele 08:00 – 14:00, la sediul localului II al In spectoratului: Piteşti, strada Mărășești, nr. 1. Relații suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0248.221.516.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori:
1. Vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani;
2. Apt din punct de vedere medical;
3. Să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție;
4. Să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor Inspectoratelor pentru Situații de Urgență;
5. Să nu fie angajat în cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență;
6. Să nu fie angajat/ desfășoare activitatea în cadrul serviciilor voluntare sau private pentru situații de urgență.

În cadrul activităţii de recrutare şi înscriere candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:
1. Cerere de înscriere;
2. Certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);
3. Copie după actul de identitate;
4. Aviz psihologic (nu adeverință) care va conține din partea psihologului clinician un profil psihologic cu recomandări la finalul evaluării sau din partea psihologului cu competență în apărare, ordine publică și siguranță națională, cu precizarea apt sau inapt pentru activitățile în cadrul unui serviciu de urgență;
5. Act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare – nu există un minim de studii de care persoana care dorește să acceadă la programul de voluntariat trebuie să dispună;
6. Adeverinţă medicală din care să reiasă, cumulativ, cel puțin două din următoarele criterii “nu se află în evidență cu boli cronice”, „apt pentru efort fizic de nivel mediu” și „clinic sănătos”;
7. Acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Adaugă un Comentariu

*