Știri, Muntenia-Sud, România|miercuri, mai 27, 2020
Sunteți Aici Home » SOCIAL » LEGISLAŢIE: Străinii nu vor putea lucra legal în România fără aviz de angajare sau detaşare

LEGISLAŢIE: Străinii nu vor putea lucra legal în România fără aviz de angajare sau detaşare 

Foto: protv.ro

Noua legislaţie în domeniul încadrării în muncă şi detaşării străinilor pe teritoriul României a intrat în vigoare pe 28 noiembrie 2014. Modificările vizează în principal aspecte privind condiţiile generale şi specifice pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare, categoriile de persoane exceptate de la obţinerea avizului de angajare precum şi noi sancţiuni aplicabile celor care nu respectă legislaţia în acest domeniu.

Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, Serviciul pentru Imigrari Prahova, avizul de angajare se eliberează a cererea angajatorului, dacă sunt îndeplinite atât condiţiile generale cât şi cele specifice, în funcţie de tipul de lucrător.

La solicitarea unui aviz, angajatorul desfăşoară efectiv activitatea pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului, are achitate obligaţiile la bugetul de stat pe ultimul trimestru, nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii sau pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, nu a fost sancţionat, în ultimii 3 ani, pentru angajarea de străini sau apatrizi fără autorizaţie de muncă sau permis de şedere în scop de muncă, primirea la muncă a până la cinci persoane fără încheierea unui contract individual de muncă sau pentru netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariat şi contingentul anual pe tipuri de lucrători nou admişi pe piaţa forţei de muncă nu a fost epuizat.

Avizul de angajare nu este necesar în cazul angajării străinilor titulari ai dreptului de şedere pe termen lung, ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membru de familie al unui cetăţean român, ai dreptului de şedere temporară pentru studii numai cu contract individual de muncă cu timp parţial de maxim patru ore pe zi.

De asemenea, nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă a străinilor al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state, care urmează să desfăşoare activităţi didactice sau ştiinţifice cu caracter temporar în instituţii de profil şi care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, cei care urmează să desfăşoare activităţi temporare solicitate de ministere sau de alte autorităţi administrative, cei numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, pentru cei care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României, solicitanţii de azil după un an de la depunerea cererii şi străinii cu statut de tolerat.

La eliberarea avizului de angajare/ detaşare, angajatorul va plăti echivalentul a 200 de euro. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri, încadrarea în muncă a unui străin titular al dreptului de şedere temporară pentru studii, după absolvirea acestora, sau titular al dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, ca şi pentru eliberarea unui nou aviz de angajare în cazul unui străin care a mai fost angajat cu aviz în România, contravaloarea acestuia este de 50 de euro.

Neîndeplinirea obligaţiilor legale privind angajarea sau detaşarea străinilor se sancţionează cu amenzi contravenţionale cu sume cuprinse între 700 şi 3.000 de lei.

Totodată, în funcţie de gravitatea contravenţiilor săvârşite, angajatorii pot fi sancţionaţi şi prin interzicerea unor drepturi, recuperarea totală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice, inclusiv din fonduri UE, atribuite pe o perioadă de până la 12 luni înainte de constatarea faptei şi închiderea temporară sau definitivă a punctului sau punctelor în care s-a săvârşit contravenţia.

Autorizaţiile de muncă emise, până la data de 28 noiembrie, vor fi considerate a fi avize de angajare sau avize de detaşare iar cele aflate în curs de rezolvare se vor soluţiona în conformitate cu prevederile noii ordonanţe.

Adaugă un Comentariu

*