Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, ianuarie 17, 2021
Sunteți Aici Home » ANUNŢURI » LICITAŢIE pentru închiriere cabinete medicale în Policlinica oraşului Titu

LICITAŢIE pentru închiriere cabinete medicale în Policlinica oraşului Titu 

primaria titu

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa,telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal 4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 81/2015 şi 120/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii – cabinete medicale, situate în Policlinica Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu Nr. 15, aparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării de activităţi medicale şi activităţi medicale conexe:

– Cabinet 6, parter, în suprafaţă totală de 15,90 mp;
– Cabinet 7, parter, în suprafaţă totală de 9,21 mp;
– Cabinet 2, etaj, în suprafaţă totală de 20,20 mp (2 încăperi);
– Cabinet 3, etaj, în suprafaţă totală de 20,20 mp (2 încăperi);
– Cabinet 4 (4- 5), etaj, în suprafaţă totală de 24,95 mp (2 încăperi); – Cabinet 6, etaj, în suprafaţă totală de 14,70 mp, cu destinaţie Cabinet Psihologie.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 1,25 euro/mp/luna. Perioada de închiriere este de 5 ani. Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.

Ofertele vor fi depuse până la data de 3 decembrie 2015, ora 11:00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu. Licitaţia, va avea loc în data de 3 decembrie 2015, începând cu ora 13:00, la sediul Primăriei Oraşului Titu. Se va licita separat, pentru fiecare spaţiu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245.651.095, fax 0245.651.097, e-mail: primariatitu@yahoo.com.

Adaugă un Comentariu

*