Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, iulie 4, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » LOVITURĂ: Traian Băsescu cere reexaminarea legii care îi scapă pe aleșii locali de incompatibilități

LOVITURĂ: Traian Băsescu cere reexaminarea legii care îi scapă pe aleșii locali de incompatibilități 

Foto: EPA/ROBERT GHEMENT

Președintele Traian Băsescu a transmis Parlamentului, pentru reexaminare, modificările Legii serviciilor comunitare de utilități.

În susținerea demersului său, președintele atrage atenția că modificările legislative încalcă o serie dereglementări pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum și faptul că legislativă propusă ar avea un impact negativ deoarece ar conduce la eludarea regimului incompatibilităților.

Prin recentele modificări la legislația serviciilor comunitare de utilități, aleșii locali ar putea primi calitatea de reprezentanți ai comunelor, ai orașelor, respectiv, ai municipiilor și județelor, în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, având ca obiect de activitate serviciile de utilități publice, statut pe care îl pot delega, prin dispoziție.

”Considerăm că adoptarea acestui act normativ nu este oportună deoarece participarea primarilor și a președinților consiliilor județene în organele de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară amintite nu se justifică în mod obiectiv. Mai mult, soluția legislativă propusă ar avea un impact negativ deoarece ar conduce la eludarea regimului incompatibilităților”, se arată în motivarea cererii de reexaminare trimisă de șeful statului.

Conform legislației în vigoare, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităților administrativ-teritoriale în asemenea asociații sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean în condițiile respectării regimului incompatibilităților și al conflictului de interese prevăzut de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Traian Băsescu arată că, în condițiile noului act normativ, activitatea ANI va fi diminuată, pentru că nu va mai putea constata incompatibilitatea primarilor şi a președinților consiliilor județene care vor face parte din organele de conducere ale acestor asociații.

”În contextul necesității combaterii corupţiei şi asigurării transparenţei şi a integrităţii în sectorul public, apreciem că se impune menținerea acestei incompatibilități între calitatea de primar sau președinte al consiliului județean și aceea de reprezentant al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate serviciile de utilități publice pentru a se evita suprapunerea intereselor colectivităților locale cu cele personale. Este evident că noul text de lege este de natură să pună în discuţie imparţialitatea și obiectivitatea primarilor și a președinților consiliilor județene, creând premisele unui conflict de interese”, se mai precizează în scrisoarea președintelui.

Sursa: Prompt Media

Adaugă un Comentariu

*