Știri, Muntenia-Sud, România|miercuri, aprilie 8, 2020
Sunteți Aici Home » ECONOMIE » MĂSURĂ: Fondurile structurale şi de investiţii europene vor putea fi accesate mai uşor!

MĂSURĂ: Fondurile structurale şi de investiţii europene vor putea fi accesate mai uşor! 

FOTO ARHIVĂ (Sursa: edu-fonduri.ro)

Grupul la nivel înalt privind simplificarea în favoarea beneficiarilor fondurilor structurale și de investiții europene, care şi-a început activitatea în octombrie 2015, a formulat un set de recomandări care să faciliteze accesul întreprinderilor mici şi al celor nou-înfiinţate la oportunităţile financiare oferite de Uniunea Europeană. S-a pornit de la premisa că aceste entităţi erau descurajate de birocraţie. La sfârșitul anului 2016, grupul se va concentra pe rezolvarea problemei suprareglementării, adică a cerințelor administrative suplimentare impuse beneficiarilor de autoritățile naționale sau locale, potrivit Centrului Europe Direct Târgovişte.

„Simplitatea și flexibilitatea sunt esențiale pentru asigurarea succesului investițiilor din fondurile ESI în Europa. Trebuie să ajutăm proiectele inovatoare și de calitate să se lanseze, facilitând accesul la fonduri al întreprinderilor mici și al celor nou-înființate. În plus, recomandările grupului contribuie direct la reflecția noastră asupra viitorului politicii de coeziune după 2020″, a spus comisarul pentru politică regională – Corina Creţu.

Unele dintre recomandările grupului au fost deja incluse în evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual, efectuată de Comisie. Aceste recomandări includ:
– Modalități mai simple de rambursare a cheltuielilor; de exemplu, beneficiarii nu ar mai trebui să justifice fiecare element de cost, ci ar putea utiliza rate forfetare sau prețuri fixe pentru anumite categorii de costuri, inclusiv cheltuielile cu personalul sau alte cheltuieli profesionale, precum cele cu asigurările și chiriile;
– Promovarea principiului „doar o singură dată”; documentele furnizate de beneficiari ar trebui păstrate pe suport digital și nu ar trebui prezentate din nou la fiecare etapă a implementării proiectului;
– Promovarea sinergiilor și a bunelor practici, precum cereri de propuneri unice care ar putea îmbina diverse surse de finanțare din partea UE. Acest lucru ar permite IMM-urilor să solicite un singur pachet de investiții, mai degrabă decât să participe la mai multe cereri de propuneri;
– Alinierea pe cât posibil la practica de piață a cerințelor pentru întreprinzătorii care primesc împrumuturi prin instrumente financiare sprijinite de fondurile ESI. Astfel, aceste cerințe ar fi mai puțin oneroase decât cele impuse în cazul granturilor obișnuite, de exemplu ar fi necesare mai puține documente, iar perioadele de păstrare a documentelor ar fi mai scurte.

Adaugă un Comentariu

*