Știri, Muntenia-Sud, România|vineri, iulie 3, 2020
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » MĂSURĂ: Guvernul a deblocat activitatea autorităţilor publice cu primari penali

MĂSURĂ: Guvernul a deblocat activitatea autorităţilor publice cu primari penali 

Foto: bucurestifm.ro

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care au fost soluţionate situaţiile care au generat blocarea activităţii autorităţilor publice locale unde au fost dizolvate consiliile locale şi unde primarul nu își poate exercita atribuțiile ca urmare a încetării mandatului, a suspendării mandatului sau a dispunerii de măsuri preventive.

În aceste localități nu mai este posibilă, conform legislației în vigoare, adoptarea deciziilor la nivelul autorității publice locale (hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului) și/sau prestarea anumitor servicii publice, cu consecințe negative asupra bunei administrări a localității respective, cum ar fi:
– imposibilitatea de a aproba bugetul local sau rectificări ale bugetului local,
– imposibilitatea de a stabili în termenul legal (până la 10 noiembrie 2015) nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016,
– imposibilitatea emiterii autorizațiilor de construcție,
– imposibilitatea acordării unor drepturi sociale respectiv de asistență socială, protecția copilului, ajutoare pentru încălzire, venit minim garantat.

Pentru deblocarea acestor situații, prin actul normativ aprobat au fost stabilite următoarele măsuri:
– drepturile de asistență socială (alocație, măsuri de protecție socială, ajutoare pentru încălzire acordate persoanelor cu venituri mici etc.) vor putea fi aprobate de către secretarul unității administrativ-teritoriale sau de persoana numită de prefect în acest sens, în situația în care primarul nu își poate exercita atribuțiile;
– în cazul dizolvării consiliului local – posibilitatea reconstituirii consiliului din membri supleanți;
– în situația majorării/diminuării bugetului local cu sume de la bugetul de stat, prin hotărâre de Guvern – posibilitatea ca prefectul să desemneze o persoană care să preia calitatea de ordonator principal de credite și care să aibă dreptul de a rectifica bugetul local prin aprobarea unei decizii, cu avizul Administrației Județene a Finanțelor Publice;
– referitor la nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 – posibilitatea aprobării lor prin dispoziție a primarului, în cazul în care consiliul local este dizolvat, sau – dacă nici primarul nu-și poate exercita atribuțiile – prin decizie aprobată de către secretarul unității administrativ-teritoriale (sau de către persoana desemnată să preia calitatea de ordonator principal de credite), cu avizul Administrației Județene a Finanțelor Publice;
– emiterea autorizațiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, pentru lucările care se execută la imobile situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale unde primarul nu îşi poate exercita atribuţiile.

Adaugă un Comentariu

*