Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, noiembrie 28, 2021
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » Nou cod de conduită pentru comisarii europeni

Nou cod de conduită pentru comisarii europeni 

comisari europeni 1

La data de 31 ianuarie 2018, a intrat în vigoare un nou cod de conduită pentru comisarii europeni. Regulile actualizate stabilesc noi standarde pentru normele etice în Europa și se aplică tuturor membrilor din Comisia Juncker curentă – informează Centrul Europe Direct Târgovişte.

Principalele îmbunătățiri ale normelor curente se referă la:
• activitățile desfășurate după încheierea mandatului, prin prelungirea perioadei de incompatibilitate de la 18 luni, cât este în prezent, la doi ani pentru foștii comisari și la trei ani pentru președintele Comisiei;
• prevenirea conflictelor de interese, prin definirea, pentru prima dată, a „conflictului de interese” și stabilirea principiului de evitare a acestor situații și a celor ce pot fi percepute ca atare, consultarea Comitetului independent de etică înainte de a se lua decizii de desfășurare a unei activități lucrative în domenii conexe fostelor portofolii, precum și publicarea deciziilor Comisiei și Comitetului pe subiect;
• reguli mai stricte pentru interesele financiare, prin obligativitatea declarării investițiilor de peste 10.000 de euro și posiblitatea de a solicita cesionarea sau încredințarea activelor ce fac obiectul unui conflict de interese unei structuri de tip „blind trust” (care se ocupă de administrarea exclusivă a acestora și asupra căreia comisarul nu are niciun control);
• transparență și răspundere, prin realizarea de deplasări eficiente din punct de vedere al costurilor și publicarea cheltuielilor aferente, bilunar;
• asigurarea respectării normelor, prin asistența acordată Colegiului de un nou Comitet independent consolidat de etică și prin decizia de a adresa o mustrare și publicarea acesteia, în cazul unei încălcări a Codului care nu justifică trimiterea în fața Curții de Justiție;
• posibilitatea de a candida la alegerile pentru Parlamentul European fără a fi în concediu- propunerea președintelui Juncker din 2016 va deveni aplicabilă, imediat ce Parlamentul European va aproba Acordul-cadru actualizat cu Comisia.

Etape următoare
Se preconizează că la data de 7 februarie Parlamentul European va aproba noile dispoziții care permit comisarilor să participe la alegerile pentru Parlamentul European fără să fie nevoiți să își ia concediu. La sfârșitul lunii februarie 2018, Comisia va publica, pentru prima dată, informații detaliate privind cheltuielile de călătorie ale tuturor comisarilor. De asemenea, în spiritul transparenței și răspunderii, Comisia va publica rapoarte anuale privind aplicarea acestui Cod.

Adaugă un Comentariu

*