Știri, Muntenia-Sud, România|joi, octombrie 22, 2020
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » Poliţiştii au început lupta cu vânzătorii de obiecte distractive pirotehnice

Poliţiştii au început lupta cu vânzătorii de obiecte distractive pirotehnice 

La nivelul Poliţiei Române s-a declanşat acţiunea naţională pentru verificarea legalităţii desfaşurării operaţiunilor cu obiecte pirotehnice, de către persoanele juridice şi fizice, precum şi pentru prevenirea producerii unor evenimente deosebite (accidente cu victime, răniri de persoane, distrugeri de bunuri etc.)

In acest context, efectivele I.P.J. DAMBOVIŢA, în perioada imediat urmatoare, vor desfăşura acţiuni în pieţe, târguri, oboare, depozite en-gross şi alte locuri aglomerate, ocazie cu care vor urmari respectarea legalităţii şi vor aplica cu fermitate prevederile legale.

Sărbătorile de iarna 2009/2010 au reprezentat un succes pentru Poliţia Română şi implicit pentru Poliţia Dâmboviţa, astfel că pentru prima dată, după o lungă perioada de timp, nu au fost înregistrate vătămări corporale, incendii, distrugeri de bunuri.

Şi în acest an suntem hotărâţi să acţionăm cu aceeaşi fermitate pentru a ne înscrie în aceeaşi notă ca şi în anul precedent.

I. BAZA LEGALĂ CARE REGLEMENTEAZĂ  OPERAŢIUNILE CU OBIECTE DE DISTRACŢIE  PE BAZĂ DE AMESTECURI PIROTEHNICE

– Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată si completată de Legea 406/2006,de Legea 478/2003, de Legea 464/2001 si de Legea 262/2005;
– O.U.G. 67 /2010  de modificare a Legii 126/1995
– Hotararea 612/30.06.2010 privind stabilirea cerintelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;
– H.G. 536/2002 pentru aprobarea normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea  materiilor explosive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile  detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor;
– Ordinul MAI nr. 243/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice  privind vanzarea si folosirea in public de catre persoanele fizice  a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice;
– Dispozitia I.G.P.R.  nr. 363/2004, privind aprobarea Normelor metodologice  de autorizare a persoanelor juridice  care efectueaza operatiuni cu materii explozive, conform prevederilor Legii 126/1995, precum  si atributiile politistilor  pe linia verificarii solicitarilor de eliberare a autorizatiilor sau de vizare anuala a acestora, completata de Dispozitia I.G.P.R. nr. 434/2004.

II. AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE  CARE PRODUC, DETIN, TRANSPORTA SAU COMERCIALIZEAZA  OBIECTE DE DISTRACTIE PE BAZA DE AMESTECURI PIROTEHNICE

In conformitate cu art. 8 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. 536 /2002, persoanele juridice  care produc, detin, transporta sau comercializeaza obiecte de distractie  pe baza de amestecuri pirotehnice, sunt obligate sa obtina, in prealabil,  autorizatia  Inspectoratului Teritorial de Munca   si a Inspectoratului  de politie al judetului pe raza caruia isi au declarat sediul social.

Autorizatiile obtinute se vizeaza anual de catre autoritatile emitente, iar neprezentarea acestora pentru viza in termen de 15 zile de la data expirarii, atrage dupa sine  pierderea dreptului titularului de a efectua operatiuni cu astfel de materiale (art.11 din Legea 126/1995)

Pentru persoanele juridice care solicita autorizarea, organele de politie trebuie sa verifice conditiile legale  care trebuie  sa le indeplineasca acestea  pentru a produce, detine,transporta si comercializa  obiecte de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice, iar pentru viza anuala  se va verifica modul in care solicitantul  a desfasurat activitatile pentru care a obtinut autorizatia si daca acesta mai indeplineste conditiile initiale ce au stat la baza primei autorizari.

In vederea autorizarii  persoana juridica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– sa fie  inregistrata la Oficiul pentru Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita;
– sa aiba sediu, sucursala sau filiala deschisa in Romania;
– sa aiba prevazut in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor cu materii explozive (pirotehnice)
– sa obtina in prealabil autorizatiile, in baza art.8 din Legea 126/1995, emise de Inspectoratul Teritorial de Munca;

Pentru autorizare  si inregistrare  persoanele juridice vor constitui un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
– delegatie pentru persoana care depune dosarul;
– cerere prin care solicita avizarea autorizatiei;
– autorizatiile in original (3 ex.) eliberate de I.T.M. Dambovita;
– statutul societatii in original si copie;
– certificate constatator de la Registrul Comertului;
– cazierul fiscal al societatii eliberat de D.G.F.P. Dambovita;
– copii ale actelor de identitate pentru administrator si angajati, precum si caziere judiciare, testari psihologice si copii ale contractelor individuale de munca (pentru angajati);
– chitanta in original a platii taxei prestarii serviciului, conform Legii 570/2002 privind aprobarea  O.G. 128/2000, in valoare de 200 lei pentru eliberare in regim normal (30 zile) si in valoare de 500 lei pentru eliberare in regim de urgenta (10 zile).

Serviciul A.E.S.P.  din cadrul I.P.J. DAMBOVITA este abilitat sa autorizeze persoanele juridice pe aceasta linie, avand obligatia sa nu primeasca dosare incomplete si sa aplice sanctiuni in conditiile incalcarii prevederilor legale.

III. PREVEDERI LEGALE CE TREBUIE RESPECTATE DE AGENTII ECONOMICI SI DE PERSOANELE FIZICE

Obiectele de distractie pe baza de amesteuri pirotehnice  din clasa I, prevazute  la art.5  din anexa la HG 536/2002, cu exceptia petardelor, pocnitorilor, precum si a artificiilor din categoria „obiecte zburatoare luminoase”  se pot comercializa si folosi tot timpul anului.

Vanzarea obiectelor de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice  se face numai de catre persoanele juridice autorizate in acest sens si numai in locurile autorizate in conditiile legii.

Conform art. 29 ind. 4 din Legea 126/1996,  modificata si completata  de Legea 406/2006, se interzice persoanelor juridice  autorizate, comercializarea  acestor obiecte  din clasele II, III, IV, T1 si T2, precum si a pocnitorilor si artificiilor din categoria „zburatoare luminoase” din clasa I catre persoanele fizice.

Se interzice deasemenea persoanelor fizice confectionarea, detinerea, comercializarea, importul, folosirea  sau orice alta operatiune cu obiecte de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II, III, IV, T1, T2 precum si a artificiilor din categoria „zburatoare si luminoase” si a pocnitorilor din clasa I.

IV. CONTRAVENII SI INFRACTIUNI

CONTRAVENTII:

– comercializarea de obiecte de distractie, fara a avea inscriptionate in limba
romana denumirea, clasa si instructiunile de folosire (prev. art.29 ind.1 si sanctionata de art 32 lit. d, cu amenda de la  5000 lei la 7500 lei );
– comercializarea de obiecte de distracţie persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani (prev. de art.29 ind. 2 si sanctionata de art.32 lit. c, cu amenda de la 3000 lei la 6000 lei);
– nerespectarea de catre persoanele juridice a normelor tehnice privind regimul materiilor explozive, cu ocazia depozitarii, manipularii si comercializarii acestora (prev. de art. 29 si sanctionata de art. 32 lit. b , cu amenda de la 2000 lei la 5000 lei) ;
– comercializarea obiectelor de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasa I, de catre persoane juridice neautorizate (prev. de art.8 alin. 3 si sanctionata de art.32 lit. b , cu amenda de la 2000 lei la 5000  lei).

Contraventiilor prevazute de Legea 126/1995 le sunt aplicabile  dispozitiile O.G. 2 / 2001, privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

INFRACTIUNI

Conform art. 31, alin.2 ind.1 din Legea 126/1995, modificată şi completatată de Legea 406/2006,Orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.
Conform art. 31 , alin.2 ind.2, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

(3) Tentativa se pedepseşte.

In conformitate cu prevederile art. 280 din C.p. (nerespectarea regimului materiilor explozive) *producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul sau folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind aceste materii, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi*.

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE DIN CADRUL IPJ DÂMBOVIŢA

Adaugă un Comentariu

*