Știri, Muntenia-Sud, România|vineri, aprilie 20, 2018
Sunteți Aici Home » Sud-Muntenia » Prahova » PRAHOVA: Inspectoratul Judeţean de Poliţie organizează examen pentru detectivi particulari

PRAHOVA: Inspectoratul Judeţean de Poliţie organizează examen pentru detectivi particulari 

Foto: Adevărul

IPJ Prahova organizează pe 26 martie 2015, începând cu ora 08:30, examen de atestare a calităţii de detectiv particular. Achitarea tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit in cuantum de 139 RON, se va face la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul Financiar-Contabilitate, Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 60 jud. Prahova, numai după obţinerea avizului de înscriere la examen.

Relaţii suplimentare puteţi afla la Serviciul de Investigatii Criminale al IJP Prahova, de la comisar Ovidiu Enăşescu, tel: 0244/302126. Pentru obţinerea unor documente tipizate necesare întocmirii dosarului de înscriere (cereri, fişă medicală) vă puteţi adresa şi Serviciului Cabinet – Biroul de Primire Public, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 15:00.

Pentru a putea participa la examen, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale spaţiului economic european;

b) să posede cel puţin studii medii şi să fie absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi, să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori să fie absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;

c) să fie aptă din punct de vedere medical;

d) sa nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) nu desfăşoare o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f) să obţină avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

Dosarele vor fi depuse la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul Cabinet – Biroul de Primire Public, pâna la data de 11.03.2015 orele 12.00 şi vor cuprinde următoarele documente:

a) cerere pentru eliberarea avizului în vederea înscrierii la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular;

b) cerere de aprobare a înscrierii la examenul de dobândire a calităţii de detectiv particular

c) curriculum vitae;

d) actele de stare civilă în copii legalizate (certificat de naştere şi după caz, de căsătorie);

e) actul de studii, în copie legalizată;

f) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;

g) fişă medicala tip, încheiată la o unitate medicală autorizată (în original);

h)rezultatul testării psihologice efectuate de un laborator specializat, ( în original);

i) certificat de cazier judiciar ( în original);

j) declaraţie autentificată din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

k) dosar cu şină.

Răspuns la PRAHOVA: Inspectoratul Judeţean de Poliţie organizează examen pentru detectivi particulari

  1. Scoala CONFIDENT

    Pentru cursul de specialitate si materiale documentare in vederea sustinerii examenului, puteti accesa siteurile: http://www.scoaladedetectivi.ro si http://www.detectiviparticulari.info

     

Adaugă un Comentariu

*