Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, iulie 12, 2020
Sunteți Aici Home » ANUNŢURI » Primăria Gura Ocniţei, anunţ de selecţie parteneri POCU

Primăria Gura Ocniţei, anunţ de selecţie parteneri POCU 

primaria gura ocnitei

Primăria Comunei Gura Ocnitei, județul Dambovita cu sediul în comuna Gura Ocnitei, str. Principala nr. 180, anunță organizarea procedurii de selecție pentru stabilirea unor parteneriate cu entități de drept privat, in vederea depunerii si implementării unor proiecte finanțate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate rome Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a) Prioritatea de investiții 9.II Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele comunități în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate.

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului sunt specificate in Ghidurile AMPOCU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice (aferente DMI-ului).

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice. Ghidul aferent acestui DMI se poate descarca de pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro.

Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor care respecta urmatoarele conditii:

Conditii generale de eligibitate:
Sa faca parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanti sau parteneri) eligibili in cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice, DMI 4.1
Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale

Conditii specifice de eligibilitate:
1. Organizatiile au implementat sau sunt implicati in proiecte care au ca scop: consilierea si informarea grupurilor vulnerabile, ce provin din medii dezavantajate, expuse saraciei si riscului de marginalizare sociala, privind remedierea si prevenirea vulnerabilitatii
2. Organizatiile sunt/au fost implicate in proiecte privind dezvoltarea unor SES-uri (structuri de economie sociala), si/sau proiecte de pregatire vocationala si incluzine sociala a grupurilor vulnerabile.
3. Sa probeze experienta ca solicitant/partener/subcontractant in implementarea a minim 1 proiect finanat din fonduri europene in cadru POSDRU
4. Sa prezinte minim doua CV-uri relevante ale expertilor, in domeniile cheie in care vor fi implicati in proiect.

La selectie pot participa si consortii de organizatii, cu conditia ca fiecare dintre partenerii implicati in consortiu sa respecte Conditiile generale de eligibilitate si impreuna sa faca proba indeplinirii Conditiilor specifice de eligibilitate.

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt cele prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice aferent DMI 4.1.

Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune la sediul Primăriei Gura Ocnitei,Str,PrincipalaNr.180, Biroul Registratura, sau la adresa de e-mail: primariaguraocnitei@gmail.com, pana pe data de 13 mai 2016, ora 15:00, urmatoarele documente:
1. Fisa Partenerului completata (conform cerintelor POCU de depunere a proiectelor in sistemul electronic ACTIONWEB)
2. Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POCU pe DMI 4.1, lansat in anul 2016”
3. Copie dupa Statutul organizatiei, Codul Fiscal, Hotararea judecatoresca de infiintare, sau extras din Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor din care sa rezulte ca organizatia are in Statut obiective sau activitati destinate incluziunii persoanelor dezavantajate
4. CV-urile a minim 2 experti cheie care vor fi implicati in proiect.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate si verificate in ordinea primirii lor.

Partenerii selectati vor fi contactati la datele de contact furnizate in documentatie/scrisoare de intentie .

Data limită pentru depunerea dosarelor de selecție: 13 mai 2016, ora 15:00
Analizarea de către Comisia de selecție a dosarelor depuse: 14 mai 2016, ora 09:00
Publicarea listei partenerilor selectați: 14 mai 2016, ora 14:00

Adaugă un Comentariu

*