Știri, Muntenia-Sud, România|marți, mai 26, 2020
Sunteți Aici Home » ANUNŢURI » PRIMĂRIA TITU: Licitaţie publică pentru închiriere spaţii comerciale

PRIMĂRIA TITU: Licitaţie publică pentru închiriere spaţii comerciale 

primaria titu

Primăria Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal 4402590, în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor H.C.L. Titu nr. 25/2015, organizează licitaţia publică pentru închirierea Spaţiilor Comerciale Nr. 4, în suprafaţă de 18,14 mp, şi Nr. 28, în suprafaţă de 19,96 mp, situate în Piaţa Complex Modern din oraşul Titu, aparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării de activităţi de comerţ şi prestări servicii.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de:

– 7,25 euro/mp/lună, pentru Spaţiul Comercial Nr. 4 în suprafaţă de 18,14 mp (energie electrică, încălzire CT);
– 8,20 euro/mp/lună, pentru Spaţiul Comercial Nr. 28 în suprafaţă de 19,96 mp (energie electrică, încălzire CT, racord apa – canal)

Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata iniţială. Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.

Ofertele vor fi depuse până la data de 26.03.2015, orele 10.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

Licitaţia va avea loc în data de 26.03.2015, orele 11:00, pentru spaţiul nr. 4 şi orele 11:30 pentru spaţiul nr. 28, la sediul Primăriei Oraşului Titu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com.

Adaugă un Comentariu

*