Știri, Muntenia-Sud, România|luni, ianuarie 25, 2021
Sunteți Aici Home » SOCIAL » PROPUNERI: Măsuri pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor vulnerabile

PROPUNERI: Măsuri pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor vulnerabile 

bani banca

34 de ONG-uri din România au semnat o scrisoare deschisă pe care au transmis-o ministrului Dezvoltării Regionale – Liviu Dragnea şi ministrului Fondurilor Europene – Eugen Teodorovici, prin care solicită, punctual, finanţarea serviciilor sociale în exerciţiul financiar 2014 – 2020.

Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale susţine că este imperios necesară o viziune unitară la nivelul Guvernului României pentru ca fondurile structurale și de investiții din exercițiul financiar 2014 – 2020 să contribuie în mod eficient la creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități.

„Apelul nostru, care ține cont de angajamentele asumate de România încă din anul 2010 prin ratificarea Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, se referă la:

Programul Operațional Regional

Vă solicităm, domnule Ministru Dragnea, să reincludeți în cadrul Axei prioritare privind dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale în enumerarea tipurilor de servicii (în prezent denumite centre moderne de tip rezidențial) și alte tipuri de servicii rezidențiale în comunitate, anume: locuințe protejate, apartamente de tip familial și case de tip familial, eliminând, în același timp, posibilități de finanțare pentru centrele rezidențiale.

Din lectura comparată a variantei pe care MDRAP a publicat-o spre consultare cu anterioara sinteză, am constatat că ați eliminat aceste concepte fundamentale care pot să implusioneze procesul de modernizare a serviciilor sociale destinate îngrijirii grupurilor vulnerabile din România, deși Comisia Europeană a solicitat explicit acest lucru prin comentariile transmise României pe marginea Acordului de Parteneriat.

Bazându-ne pe o experiență de peste 15 ani în furnizarea de servicii sociale dedicate grupurilor vulnerabile, considerăm că fondurile europene și de investiții din următoarea alocare financiară ar trebui să finanțeze cu precădere serviciile sociale din comunitate, cât mai aproape de beneficiari și de nevoile lor, implusionând dezvoltarea de servicii/măsuri de intervenție complexe.

Cunoaștem rezistența sistemului public (mai ales a celui județean) la orice schimbare care ar putea duce la re-dimensionarea structurii de personal și la micșoarea fondurilor de investiții gestionate direct de către autoritățile locale și sperăm că veți încuraja, în spiritul angajamentelor europene, creșterea calității serviciilor pentru persoanele vulnerabile, inclusiv posibilitatea ca aceste servicii să fie furnizate, funcție de nevoi, nu numai de Stat, ci și de organizații specializate.

Programul Operațional Capital Uman

Vă solicităm, domnule Ministru Teodorovici, să completați Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, prioritatea de investiții 4.4 – creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistența medicală și servicii sociale de interes general în sensul:
– înlocuirii sintagmei centre nou înființate din cadrul tipului de acțiune enumerat la pct. 3 cu servicii nou înființate la nivelul comunității, cu menționarea explicită a următoarelor exemple: locuințe protejate, apartamente de tip familial, case de tip familial, servicii de îngrijire la domiciliu etc.;
– menționării explicite, în cadrul tipurilor de acțiuni finanțabile, a personalului furnizorilor privați alături de cel specializat al instituțiilor de asistență socială, ca beneficiari ai programelor de formare;
– completării listei personalului specializat la nivelul serviciilor comunitare de îngrijire și cu alte specializări, cu posibilitatea extinderii (de exemplu: logopezi, kinetoterapeuți, educatori, maseuri, etc)

Domnilor Miniștri, Statul român și-a asumat, prin ratificarea în 2010 a Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, că va sprijini (iar fondurile structurale reprezintă o importantă formă de sprijin) servicii care să permită o viață cât mai independentă pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.

Prin acest angajament înțelegem dezvoltarea mai ales a unei game de servicii în comunitate ce va reprezenta o alternativă viabilă la actuala viață de segregare din multe instituții rezidențiale (o parte extinse și modernizate, din păcate, în actualul exercițiu financiar al UE) care continuă să găzduiască în România peste 200 de persoane fiecare (cei mai mulți beneficiari fiind persoanele cu dizabilități).
În egală măsură, formarea personalului specializat, inclusiv la nivelul furnizorilor privați de servicii, reprezintă, de asemenea, o importantă condiție pentru creșterea calității vieții persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.

Vă rugăm respectuos ca în următoarele versiuni ale Programelor Operaționale să faceți dovada unui parteneriat corect și eficient cu structurile neguvernamentale furnizoare de servicii sociale, și rămânem în continuare la dispoziție pentru orice discuție în acest sens cu specialiștii Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, respectiv cu cei ai Ministerului Fondurilor Europene”, se arată în scrisoarea adresată celor doi miniştri.

Adaugă un Comentariu

*