Știri, Muntenia-Sud, România|miercuri, iunie 3, 2020
Sunteți Aici Home » ANUNŢURI » PUBLICAŢIE DE VÂNZARE a activelor din patrimoniul societăţii S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A.

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE a activelor din patrimoniul societăţii S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A. 

compania de apa

Subscrisa, Compania de Apa Targoviste – Dambovita cu sediul in Targoviste, Bd. I. C. Bratianu, nr. 50, judetul Dambovita, cod fiscal: 10084149, J15/5/1998 Tel. 0245.614.403, reprezentata legal de ing. Mircea Constantin in calitate de director general, face cunoscuta scoaterea la vanzare prin licitatie publica, deschisa cu plata integral, cu strigare, a urmatoarelor bunuri:

tabel CATD

Licitatia va avea loc la sediul S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita din Targoviste, Str. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, judetul Dambovita in data de 30.10.2015, ora 12:00.

In cazul in care la data de 30.10.2015 nu se valorifica bunurile, licitatia se va repeta in datele de 14.11.2015 pentru a II- a licitatie si 28.11.2015 pentru a III-a licitatie, cu incepere de la aceeasi ora, in acelasi loc, pornind de la aceleasi sume. De asemenea, in cazul nevanzarii, pentru a II-a licitatie, preturile se diminueaza cu 25 %, iar pentru cea de-a III- a licitatie cu 50%.

Poate participa la licitatie orice persoana care indeplineste conditiile din caietul de sarcini si a depus garantia de 10% din pretul de pornire a licitatiei bunului pentru care este interesat. Garantia de participare se va constitui in lei, prin ordin de plata in contul Companiei de Apa Targoviste – Dambovita S.A., cod IBAN: RO77RNCB0128045433630001 – BCR Targoviste, cu cel putin 24 de ore inaintea inregistrarii la licitatie sau prin depunere in numerar la casieria societatii, conform instructiunilor amintite in caietul de sarcini aferent prezentei vanzari.

Se recomanda vizionarea si examinarea autovehiculelor si obtinerea tuturor informatiilor necesare in vederea participarii la licitatie, persoanele interesate putand vizita autovehiculele in toate zilele lucratoare, intre orele 8:00 – 13:00.

Relatii suplimentare: Tel. 0245.615.256, Fax. 0245.611.774, ing. Banescu Rodica – sef. Serviciu Transport – Mecanizare.

Caietul de sarcini al autovehiculelor poate fi vizionat si descarcat de pe site-ul www.catd.ro sau poate fi obtinut de la sediul Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. din Targoviste, Str. I.C. Bratianu, nr. 50, judetul Dambovita, in baza unei cereri scrise. Inregistrarea participantilor la licitatie se face la sediul companiei in toate zilele lucratoare, de dinaintea fiecarei licitatii. In ziua licitatiei nu se mai pot face inregistrari.

Detalii cu privire la documentele necesare inscrierii la licitatie, calificarea licitantilor si a procedurii de derulare sunt mentionate in Caietul de sarcini aferent.

Adaugă un Comentariu

*